Gemeente veurne

Samenwonen

Dienst burgerzaken

In onze maatschappij bestaan er veel verschillende vormen van samenleven. Sinds invoering van de wet houdende de wettelijk samenwoning bestaat de mogelijkheid om aan het samenwonen een officieel karakter te geven, zonder dat men in het huwelijk hoeft te treden.

Feitelijk samenwonen

Personen wonen feitelijk samen, wanneer zij op hetzelfde adres wonen, zonder dat zij een verklaring van wettelijke samenwoning hebben afgelegd of gehuwd zijn. Voor feitelijk samenwonenden zijn er geen specifieke beschermingsmaatregelen uitgewerkt (bv. inzake de gemeenschappelijke woonst, successie- en erfrecht, ...) , in tegenstelling tot gehuwden of wettelijk samenwonenden.

Wettelijk samenwonen

Wat?

Personen wonen feitelijk op hetzelfde adres, maar ook wettelijk. Zij hebben daartoe een verklaring van wettelijke samenwoning afgelegd voor de ambtenaar van de burgerlijke stand van de gemeenschappelijke woonplaats.

De verklaring van wettelijke samenwoning houdt een aantal rechten en verplichtingen in voor samenwonenden die op bepaalde vlakken vergelijkbaar zijn met de rechten en plichten in het kader van het huwelijk (bv. bijdragen in de samenwoning naargelang de mogelijkheden, bescherming van de gezinswoning, erfrecht, …).  De verklaring van wettelijke samenwoning heeft gevolgen voor de aangifte van personenbelasting.

Deze verklaring van wettelijke samenwoning is niet hetzelfde als een samenlevingscontract afgesloten voor de notaris. Een notarieel samenlevingscontract is een contract waarbij afspraken worden vastgelegd m.b.t. het samenleven (bijdragen in de lasten van het samenleven, het aangaan van schulden, regelingen m.b.t. de kinderen, onroerende goederen, …).  Een notarieel samenlevingscontract op zich heeft geen invloed op de belastingaangifte. Indien je een notarieel samenlevingscontract afsluit voorafgaandelijk aan de verklaring van de wettelijke samenwoning, dan wordt dit vermeld in je verklaring van wettelijke samenwoning bij de gemeente.

De verklaring is kosteloos.

Wie?

Iedereen die meerderjarig is en rechts bekwaam (d.i. bekwaam om contracten af te sluiten) kan een verklaring afleggen. Je bent bovendien niet gebonden door een huwelijk of een andere wettelijke samenwoning. De wettelijke samenwoning kan binnen of buiten een partnerrelatie (bv. broer en zus, ouder en kind). Wettelijke samenwoning staat ook open voor personen van hetzelfde geslacht.

Hoe?

De verklaring wordt door beide partners samen afgelegd bij de ambtenaar van de burgerlijke stand van de gemeenschappelijke woonplaats.

Je brengt :

 • jouw identiteitskaart
 • eventueel een attest van de notaris, waaruit blijkt dat er samenlevingscontract werd afgesloten  

Einde?

Wettelijke samenwoning kan beëindigd worden:

 • door huwelijk van één van beide partners
 • door overlijden van één van beide partners
 • door onderlinge verklaring tot beëindiging
 • door eenzijdige verklaring tot beëindiging

De eenzijdige beëindiging van de wettelijke samenwoning gebeurt voor de ambtenaar van de gemeenschappelijke woonplaats of in de woonplaats van één van beiden van hen. De ambtenaar van de burgerlijke stand betekent binnen de 8 dagen na de beëindiging via een gerechtsdeurwaarderexploot aan de tegenpartij om hem/haar in kennis hiervan te stellen. De kosten van betekening zijn ten laste van de partner die verzoekt om de beëindiging van de wettelijke samenwoning.

Meer info?

www.notaris.be/huwen-samenwonen, www.belgium.be/nl/familie

Contact

Dienst Burgerzaken

Sint-Denisplaats 16, 8630 Veurne

tel.058 33 55 45
fax058 33 55 19

Openingstijden

Dag Openingsuren
Maandag 8u - 12u en 16u - 18u
Dinsdag 8u - 12u
Woensdag 8u - 12u
Donderdag 8u - 12u
Vrijdag 8u - 12u
Zaterdag 9u - 12u

 

De dienst burgerzaken is in 2019 gesloten op:

 • Dinsdag 1 januari
 • Zaterdag 20 april en maandag 22 april
 • Woensdag 1 mei (Dag van de Arbeid)
 • Donderdag 30 mei (O.L.H. hemelvaart), vrijdag 31 mei en zaterdag 1 juni
 • Zaterdag 8 juni en maandag 10 juni
 • Alle zaterdagen van 5 juli tot en met 17 augustus
 • Donderdag 11 juli (Vlaamse feestdag)
 • Maandag 29 juli (kermismaandag)
 • Donderdag 15 augustus (O.L.V. Hemelvaart)
 • Vrijdag 1 november (Allerheiligen) en zaterdag 2 november (Allerzielen)
 • Maandag 11 november
 • Dinsdag 24 december in de namiddag, woensdag 25 december, donderdag 26 december en zaterdag 28 december
 • Dinsdag 31 december in de namiddag

 

LCP