Gemeente veurne

Akten en uittreksels burgerlijke stand

Dienst burgerzaken

Bij de dienst burgerzaken kan je afschriften en uittreksels krijgen van akten van de burgerlijke stand. Dit zijn afschriften van authentieke akten, opgesteld door de ambtenaar van de burgerlijke stand, waarin alle officiële gegevens betreffende een bepaald rechtshandeling of rechtsfeit worden opgenomen : o.m. geboorten, huwelijken, overlijdens, erkenningen, ... .

 • Vooreensluidende afschriften
 • Internationale akten
 • Digitaal loket

 

Vooreensluidende afschriften en uittreksels

Wie kan aanvragen?

Iedereen kan een uittreksel van een akte zonder vermelding van de afstamming aanvragen. 
De afgifte van afschriften of uittreksel met vermelding van afstamming  van akten van minder dan 100 jaar,  is wettelijk beperkt.  Zij kunnen afgeleverd worden aan :

 1. openbare overheden
 2. de personen op wie de akte betrekking heeft
 3. de echtgenoot of de overlevende echtgenoot
 4. de wettelijke vertegenwoordiger
 5. de bloedverwanten in opgaande of neerdalende lijn (bv. ouders, grootouders, kinderen) (geen aanverwanten en zijlijn zoals bv. broers of zussen, stiefouders, …)
 6. de erfgenamen
 7. de notaris en de advocaat

Andere personen kunnen slechts een dergelijk afschrift of uittreksel krijgen  wanneer zij een toestemming kunnen voorleggen van de voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg, mits zij laten blijken een familiaal, wetenschappelijk of een ander wettig belang te hebben. De aanvraag is kosteloos en wordt verleend zonder enig vorm van proces.

Voor de afgifte van afschriften en opzoekingswerk in het kader van genealogisch onderzoek, moet je je wenden tot de archiefdienst van de dienst cultuur en erfgoed, Grote Markt 29.

Hoe aanvragen?

De aanvrager vraagt de akte persoonlijk aan bij de dienst Burgerzaken en ontvangt onmiddellijk een afschrift of een uittreksel. Het document kan ook persoonlijk per brief, fax, e-mail of via onderstaand digitaal loket aangevraagd worden. Je vermeldt ook de reden waarom je het document nodig hebt (gerechtelijk, sociaal, werkgever, ...). De akte wordt dan binnen de week opgestuurd naar je adres vermeld in het rijksregister. De afgifte van de akten van de burgerlijke stand is kosteloos.


Internationale akten

Wat?

Internationale akten zijn meertalige uittreksels van akten van de burgerlijke stand.

Dit zijn rechtsgeldige documenten opgesteld in verschillende talen, die onmiddellijk voorgelegd kunnen worden in het buitenland (d.i. zonder enig bijkomend vertaalwerk of legalisatie). Zij worden aanvaard door de landen die de overeenkomst van Wenen ondertekenden in 1976 (België, Bosnië-Herzegovina, Denemarken, Duitsland, Frankrijk, Ierland, Italië, Kroatië, Luxemburg, Macedonië, Montenegro, Nederland, Oostenrijk, Portugal, Servië, Slovenië, Spanje, Turkije en Zwitserland).

Voor andere landen moet je misschien een volledig afschrift van de akte voorleggen met beëdigde vertaling en legalisatie.   

 

Digitaal loket

 • Geboorte - uittreksel aanvragen

  met eID
 • Huwelijk - uittreksel aanvragen

  met eID
 • Huwelijk - attest van verblijf aanvragen

  met eID

Contact

Dienst Burgerzaken

Sint-Denisplaats 16, 8630 Veurne

tel.058 33 55 45
fax058 33 55 19

Openingstijden

Dag Openingsuren
Maandag 8u - 12u en 16u - 18u
Dinsdag 8u - 12u
Woensdag 8u - 12u
Donderdag 8u - 12u
Vrijdag 8u - 12u
Zaterdag 9u - 12u

 

De dienst burgerzaken is in 2019 gesloten op:

 • Dinsdag 1 januari
 • Zaterdag 20 april en maandag 22 april
 • Woensdag 1 mei (Dag van de Arbeid)
 • Donderdag 30 mei (O.L.H. hemelvaart), vrijdag 31 mei en zaterdag 1 juni
 • Zaterdag 8 juni en maandag 10 juni
 • Alle zaterdagen van 5 juli tot en met 17 augustus
 • Donderdag 11 juli (Vlaamse feestdag)
 • Maandag 29 juli (kermismaandag)
 • Donderdag 15 augustus (O.L.V. Hemelvaart)
 • Vrijdag 1 november (Allerheiligen) en zaterdag 2 november (Allerzielen)
 • Maandag 11 november
 • Dinsdag 24 december in de namiddag, woensdag 25 december, donderdag 26 december en zaterdag 28 december
 • Dinsdag 31 december in de namiddag

 

LCP