Gemeente veurne

Identiteitskaart (e-ID)

Dienst burgerzaken
Met een Belgische identiteitskaart kan u aantonen dat u ingeschreven bent in het bevolkingsregister van België en kan u in het buitenland uw nationaliteit en identiteit bewijzen.

Voor wie

Op de leeftijd van 12 jaar krijgt elke Belg automatisch een identiteitskaart. Vanaf 15 jaar bent u ook verplicht om uw identiteitskaart altijd bij u te hebben. Voor kinderen jonger dan 12 jaar kan u een kids-ID aanvragen. Indien kids-ID wordt aangevraagd net voor het kind 12 jaar wordt blijft deze geldig tot het kind 15 jaar is. Daarna krijgt het kind automatisch een oproep voor een e-ID.

Voorwaarden

Vanaf de leeftijd van 12 jaar ontvangt u van de gemeente Veurne automatisch een oproepingskaart om uw e-ID bij de dienst burgerzaken van aan te vragen. Ook als de geldigheidsperiode van uw e-ID verloopt, ontvangt u automatisch een oproepingskaart, om een nieuwe e-ID aan te vragen. In een aantal gevallen kunt u ook op eigen initiatief een e-ID aanvragen:
 • als uw e-ID verloren, gestolen of beschadigd is
 • als uw pasfoto niet meer gelijkend is
 • als u van naam of geslacht verandert
 • bij een inschrijving na verblijf in het buitenland of ambtelijke schrapping
 • als u een kaart aanvraagt in een andere landstaal.
Als u door gezondheidsproblemen niet meer zelf naar de dienst burgerzaken kan gaan, kan u best contact opnemen met de dienst.

Hoe aanvragen

U komt met uw oproepingskaart, een recente pasfoto en uw huidige identiteitskaart naar het stadskantoor. Twee tot drie weken later, krijgt u een brief waarin staat dat uw e-ID aangekomen is. Die kan dan zonder afspraak afgehaald worden aan de snelbalie.Om de elektronische handtekening te kunnen gebruiken, ontvangt u in de brief ook een PIN-code en een PUK-code. Neem deze brief met de codes mee naar het stadkantoor als u uw e-ID afhaalt. Uw PIN-code kan u bij de afhaling nog wijzigen als u dat wenst.In dringende gevallen kan u een spoedprocedure (2 tot 3 dagen) aanvragen, maar hiervoor betaalt u wel een hogere kostprijs. Contacteer hiervoor de dienst burgerzaken in het stadskantoor.

Kostprijs

19,50 euro tem. 31 december 2019.
19,60 euro vanaf 1 januari 2020

Wat meebrengen

Bij de aanvraag van uw e-ID brengt u volgende zaken mee:
 • uw afsprakencode die u ontvangen heeft in de bevestigingsmail
 • een recente pasfoto die aan de voorwaarden, vermeld op de oproepingskaart, voldoet
 • uw huidige identiteitskaart of het vervangingsattest (bij verlies of diefstal).

Bij het afhalen van uw e-ID

 • uw oude identiteitskaart of vervangingsattest
 • de brief die u thuis kreeg met de vraag uw identiteitskaart af te halen en waarop ook uw PIN-en PUK-code vermeld staan.

Meer info

De geldigheidsduur van een e-ID voor personen tussen 18 en 75 jaar is 10 jaar. De e-ID voor jongeren van 12 tot 18 jaar is maar 6 jaar geldig. De e-ID voor personen vanaf 75 jaar is 30 jaar geldig, maar het certificaat voor de elektronische handtekening moet wel om de 10 jaar vernieuwd worden. In de e-ID zit een microchip gebouwd waarmee u uw identiteit online kan bevestigen en documenten elektronisch kan ondertekenen.

Bij de aanvraag van uw e-ID krijgt u een brief met een PIN-code en een PUK-code. De PIN-code heeft u elke keer nodig als u uw eID wilt gebruiken. De PUK-code heeft u enkel nodig om uw PIN-code de eerste keer in te stellen of als u uw PIN-code niet meer weet, wilt wijzigen of deblokkeren.

Defecte eID (verlies chip)

Van zodra je een defect aan de kaart vaststelt, contacteer je best onmiddellijk de dienst burgerzaken. Met een eID zonder chip of waarvan de chip loszit, kan je aan een grenscontrole de toegang tot een land geweigerd worden. De dienst burgerzaken zendt dan de kaart over naar het productiecentrum voor onderzoek. Indien het defect te wijten is aan een productiefout, dan krijg je gratis een nieuwe eID.

Verlies of diefstal

Bij verlies of diefstal van je elektronische identiteitskaart, bel onmiddellijk naar DOCSTOP van de FOD Buitenlandse zaken op gratis nummer 00800 2123 2123.

Ben je je identiteitskaart verloren dan kan je hiervan aangifte doen bij de dienst burgerzaken.

Werd je identiteitskaart gestolen doe dan zeker aangifte bij het dichtsbijzijnde politiekantoor.

Digitaal loket

 • PIN- en PUK-code van jouw eID - herdruk aanvragen

  Formulier

Contact

Dienst Burgerzaken

Sint-Denisplaats 16, 8630 Veurne

tel.058 33 55 45
fax058 33 55 19

Openingstijden

Dag Openingsuren
Maandag 8u - 12u en 16u - 18u
Dinsdag 8u - 12u
Woensdag 8u - 12u
Donderdag 8u - 12u
Vrijdag 8u - 12u
Zaterdag 9u - 12u

 

De dienst burgerzaken is in 2019 gesloten op:

 • Dinsdag 1 januari
 • Zaterdag 20 april en maandag 22 april
 • Woensdag 1 mei (Dag van de Arbeid)
 • Donderdag 30 mei (O.L.H. hemelvaart), vrijdag 31 mei en zaterdag 1 juni
 • Zaterdag 8 juni en maandag 10 juni
 • Alle zaterdagen van 5 juli tot en met 17 augustus
 • Donderdag 11 juli (Vlaamse feestdag)
 • Maandag 29 juli (kermismaandag)
 • Donderdag 15 augustus (O.L.V. Hemelvaart)
 • Vrijdag 1 november (Allerheiligen) en zaterdag 2 november (Allerzielen)
 • Maandag 11 november
 • Dinsdag 24 december in de namiddag, woensdag 25 december, donderdag 26 december en zaterdag 28 december
 • Dinsdag 31 december in de namiddag

 

LCP