Gemeente veurne

Identiteitskaart vanaf 12 jaar en volwassene

Dienst burgerzaken

De elektronische identiteitskaart (eID) is een geldig identiteitsdocument in België en geldt ook als reisdocument binnen de Europese Unie.

Kenmerken?

De eID is een digitale versie van de oude identiteitskaart. De eID is vijf jaar geldig en heeft de vorm van een bankkaart met chip. De kaart bevat zichtbaar volgende gegevens: de foto, naam en voornamen, geslacht, nationaliteit, geboortedatum, plaats van afgifte, geldigheidsduur, kaartnummer, rijksregisternummer en de handtekening van de houder en de gemeentelijke ambtenaar. De burgerlijke staat wordt niet meer vermeld op de eID.

Voor sommige reisbestemmingen geldt een Belgische identiteitskaart als reisdocument.

Functies?

De eID is :

 • een identiteitsdocument voor iedereen die ouder is dan 12 jaar
 • een geldig reisdocument binnen de Europese Unie
 • een middel om online documenten aan te vragen bij de overheid, mutualiteit, …
 • een middel om online gegevens te consulteren
 • een middel om documenten digitaal te ondertekenen (contracten, …)
 • een middel om transacties via het internet te verrichten (online aan- en verkopen)
 • een middel om uw belastingsaangiftes elektronisch door te sturen (Tax-on-web)

Hoe aanvragen?

De procedure voor de uitreiking verloopt als volgt :

 • je wordt opgeroepen om uw basisdocument te ondertekenen
  • je brengt jouw oude identiteitskaart (of attest van verlies), een pasfoto, 19,50 euro mee naar de dienst burgerzaken
 • je kaart wordt aangemaakt door de kaartmaker (firma Zetes)
  • na enkele weken krijg je bij je thuis een PIN- en PUK-code toegestuurd. Dit is het signaal dat je kaart klaarligt bij de dienst burgerzaken.
  • voor de activering van de kaart breng je je oude identiteitskaart en uw PIN- en PUK-code mee. De kaart wordt in een kaartlezer gestopt en wordt door een combinatie van uw PUK-code en de PUK-code van de ambtenaar geactiveerd. De PIN-code gebruik je, telkens wanneer je je elektronische handtekening wenst te plaatsen, of van adres verandert, … .

Opgelet : de aanvraagprocedure voor een elektronische identiteitskaart neemt 3 weken in beslag.

Spoedprocedure

Indien je in hoogdringende gevallen een identiteitskaart nodig heeft, dan kan je beroep doen op de spoedprocedure. 

 • Dringende aanvraag (aangevraagd voor 15u: in 2 werkdagen na de dag van de aanvraag): 87,50 euro
 • Zeer dringende aanvraag (aangevraagd voor 15u: in 1 werkdagen na de dag van de aanvraag): 131,10 euro
 • Zeer dringende aanvraag met afhaling van de identiteitskaart bij de FOD Binnenlandse zaken in Brussel: 99,20 euro

Herdruk Pin-en Puk-code

De burgers, die hun PIN-PUK-codes voor hun actieve eID, verloren zijn, kunnen een herdruk aanvragen bij de gemeente van inschrijving of rechtstreeks via de website van FOD Binnenlandse Zaken. De nieuwe codes worden verstuurd naar de gemeente waar de aanvrager ingeschreven is.  De aanvrager wendt zich tot de dienst burgerzaken voor de activering van de nieuwe PIN-code.

In vele gevallen gaat het om volgende situatie :

 • geblokkeerde kaarten (driemaal de verkeerde PIN-code gebruikt) en niet meer in bezit van de  PIN/PUK-mailing
 • PIN-code vergeten en niet meer in bezit van de oorspronkelijke PIN/PUK-mailing
 • PIN/PUK-mailing onvindbaar

Vroeger moest de burger in dergelijke gevallen een nieuwe kaart aanvragen. Nu is het mogelijk om gratis een herdruk van de PIN/PUK-mailing aan te vragen.

De PIN/PUK-code zijn belangrijk om de gegevens op de chip bij te werken (bv. ingeval van adreswijziging) of om je te authentificeren op beveiligde websites (bv. voor de elektronische aangifte van uw personenbelastingen “tax-on-web”).  Je hebt er dus alle belang bij om gebruik te maken van deze nieuwe mogelijkheid.

Defecte eID (verlies chip)

Van zodra je een defect aan de kaart vaststelt, contacteer je best onmiddellijk de dienst burgerzaken. Met een eID zonder chip of waarvan de chip loszit, kan je aan een grenscontrole de toegang tot een land geweigerd worden. De dienst burgerzaken zendt dan de kaart over naar het productiecentrum voor onderzoek. Indien het defect te wijten is aan een productiefout, dan krijg je gratis een nieuwe eID.

Verlies of diefstal

Bij verlies of diefstal van je elektronische identiteitskaart, bel onmiddellijk naar DOCSTOP van de FOD Buitenlandse zaken op gratis nummer 00800 2123 2123.

Ben je je identiteitskaart verloren dan kan je hiervan aangifte doen bij de dienst burgerzaken.

Werd je identiteitskaart gestolen doe dan zeker aangifte bij het dichtsbijzijnde politiekantoor.

Digitaal loket

 • PIN- en PUK-code van jouw eID - herdruk aanvragen

  Formulier

Contact

Dienst Burgerzaken

Sint-Denisplaats 16, 8630 Veurne

tel.058 33 55 45
fax058 33 55 19

Openingstijden

Dag Openingsuren
Maandag 8u - 12u en 16u - 18u
Dinsdag 8u - 12u
Woensdag 8u - 12u
Donderdag 8u - 12u
Vrijdag 8u - 12u
Zaterdag 9u - 12u

 

De dienst burgerzaken is in 2019 gesloten op:

 • Dinsdag 1 januari
 • Zaterdag 20 april en maandag 22 april
 • Woensdag 1 mei (Dag van de Arbeid)
 • Donderdag 30 mei (O.L.H. hemelvaart), vrijdag 31 mei en zaterdag 1 juni
 • Zaterdag 8 juni en maandag 10 juni
 • Alle zaterdagen van 5 juli tot en met 17 augustus
 • Donderdag 11 juli (Vlaamse feestdag)
 • Maandag 29 juli (kermismaandag)
 • Donderdag 15 augustus (O.L.V. Hemelvaart)
 • Vrijdag 1 november (Allerheiligen) en zaterdag 2 november (Allerzielen)
 • Maandag 11 november
 • Dinsdag 24 december in de namiddag, woensdag 25 december, donderdag 26 december en zaterdag 28 december
 • Dinsdag 31 december in de namiddag

 

LCP