Gemeente veurne

Adoptie

Dienst burgerzaken

Algemeen

Sinds 01.09.2005 is de adoptiewetgeving grondig hervormd. Het onderscheid tussen gewone en volle adoptie werd behouden, maar de hervorming heeft geleid tot de invoering van:

 • het volgen van een voorbereiding door de kandidaat-adoptanten
 • een voorafgaandelijke evaluatie door de rechtbank over de bekwaamheid en de geschiktheid van de kandidaat-adoptanten
 • een Federale Centrale Autoriteit, die buitenlandse interlandelijke adopties en andere buitenlandse adopties erkent

Procedure in België

Indien de adoptie (gewone of volle) in België wordt uitgesproken, dan is de Belgische wetgeving van toepassing.

Adoptanten die wensen een kind te adopteren in België, moeten eerst een voorbereiding gevolgd hebben, ingericht door de bevoegde gemeenschap. Tijdens de voorbereiding wordt de volledige procedure besproken alsook de nazorg van de adoptie. Voor de Vlaamse Gemeenschap is Kind en Gezin verantwoordelijk. Na de voorbereiding, evalueert de jeugdrechter of de adoptanten bekwaam en geschikt zijn om te adopteren.

Wanneer het vonnis (of arrest) in kracht van gewijsde is getreden, ontvangt de bevoegde ambtenaar van de burgerlijke stand een afschrift van het vonnis voor overschrijving. De adoptie heeft zijn gevolgen vanaf datum van neerlegging van het verzoekschrift.

Bij gewone adoptie wordt de afstammingsband beperkt tot de adoptant en de geadopteerde en de afstammelingen van de geadopteerde. De geadopteerde blijft bij gewone adoptie ook tot zijn oorspronkelijke familie behoren, bij volle adoptie niet.

Procedure in het buitenland

Indien de adoptie in het buitenland wordt uitgesproken, dan is de buitenlandse wetgeving van toepassing.

Bij interlandelijke adopties moeten de kandidaat-adoptanten ook de noodzakelijke voorbereiding volgen en moet de jeugdrechter zich uitspreken over de geschiktheid van de kandidaten.

De adoptanten moeten zich met de buitenlandse adoptieakte wenden tot de Federale Centrale Autoriteit, die beslist of de adoptie kan erkend worden en over welke vorm van adoptie het gaat (gewone dan wel volle adoptie). De adoptanten krijgen dan een attest van erkenning en een bewijs van registratie van adoptie.

De ambtenaar van de burgerlijke stand schrijft dan het beschikkend gedeelte van de in de België erkende en geregistreerde vreemde beslissing inzake adoptie en de geboorteakte van de geadopteerde over.

Contact

Dienst Burgerzaken

Sint-Denisplaats 16, 8630 Veurne

tel.058 33 55 45
fax058 33 55 19

Openingstijden

Dag Openingsuren
Maandag 8u - 12u en 16u - 18u
Dinsdag 8u - 12u
Woensdag 8u - 12u
Donderdag 8u - 12u
Vrijdag 8u - 12u
Zaterdag 9u - 12u

 

De dienst burgerzaken is in 2019 gesloten op:

 • Dinsdag 1 januari
 • Zaterdag 20 april en maandag 22 april
 • Woensdag 1 mei (Dag van de Arbeid)
 • Donderdag 30 mei (O.L.H. hemelvaart), vrijdag 31 mei en zaterdag 1 juni
 • Zaterdag 8 juni en maandag 10 juni
 • Alle zaterdagen van 5 juli tot en met 17 augustus
 • Donderdag 11 juli (Vlaamse feestdag)
 • Maandag 29 juli (kermismaandag)
 • Donderdag 15 augustus (O.L.V. Hemelvaart)
 • Vrijdag 1 november (Allerheiligen) en zaterdag 2 november (Allerzielen)
 • Maandag 11 november
 • Dinsdag 24 december in de namiddag, woensdag 25 december, donderdag 26 december en zaterdag 28 december
 • Dinsdag 31 december in de namiddag

 

LCP