Gemeente veurne

Archief raadplegen

Dienst cultuur en erfgoed

Je kan een beroep doen op de archiefdienst om historische inlichtingen te bekomen. Maar uiteraard stelt het stadsarchief vooral de stukken ter beschikking, die voor eigen historisch onderzoek bruikbaar zijn. Deze dienst staat in voor de materiële zorg en de ordening van de archiefstukken van het 'oud archief' en van de huidige stadsadministratie. Het zijn vooral de 'oude archieven' die te consulteren zijn.

Locatie

Het stadsarchief is verhuisd vanuit het Landshuis op de Grote Markt naar 'de Seylsteen' op de Sint-Denisplaats. Sinds 2018 is alle documentair erfgoed overgebracht naar de kelders van ‘de Seylsteen’, waar de documenten onder betere omstandigheden bewaard kunnen worden. De registers van bevolking van burgerlijke stand zullen op termijn zo veel mogelijk op digitale wijze ter beschikking gesteld worden, op pc’s in de bibliotheek. De originele archiefdocumenten kunnen ingekeken worden in de Cellenbroederszaal. 

Het archief is uitsluitend op afspraak toegankelijk. Uw afspraak maakt u bij voorkeur via e-mail op archief@veurne.be  Indien u geen mailadres hebt, kunt u ook telefoneren op de werkdagen tussen 8:30 en 11:30 naar het nummer 058 33 55 36. Formuleer bij uw reservatie uw vraag steeds zo nauwkeurig mogelijk. De archiefmedewerker kan dan al op zoek gaan naar de documenten die u nodig heeft. 

Kostprijs

Raadplegingen zijn kosteloos, maar een bezoeker moet zich lid maken via de bibliotheek.

Reproducties (fotokopie / microfilmprint) kosten 0,10 euro voor een A4-formaat en 0,20 euro voor een A3-formaat in zwart/wit. Een kleurenkopie kost respectievelijk 1 en 2 euro.

Uitrusting

De archiefhoek in de bibliotheek is uitgerust met de volgende materialen : 

  1. een microfilmlezer;
  2. een fotokopiemachine;
  3. een handscanner;
  4. een handbibliotheek met de belangrijkste werken voor archiefonderzoek: inventarissen van Belgische en enkele buitenlandse archieven, archiefgidsen, historische standaardwerken, naslagwerken, natuurlijk inventarissen van de eigen collecties.

Meer info

Online

Op het internet is er al heel wat materiaal te vinden. Bekijk alvast volgende interessante links:

 

Bidprentjes  (opzoeken en opvragen)

Geboorte- overlijdens- en huwelijksakten

https://familysearch.org/search

Hulp bij uw stamboomonderzoek

http://www.familiegeschiedenis.be/

Waar komt mijn familienaam voor?

http://www.familienaam.be/

Soorten bronnen voor stamboomonderzoek

http://www.familiegeschiedenis.be/bronnen-belicht

 Over wapens van de stad Veurne

http://www.dbnl.org/tekst/_die004190301_01/_die004190301_01_0076.php?q=Hosdey

 

 

Digitaal loket

  • Vrijwilliger worden bij de dienst cultuur en toerisme

    Formulier

Contact

Afdeling Vrije Tijd

Bibliotheek en archief

Sint-Denisplaats 16, 8630 Veurne

tel.058 33 55 36

Openingstijden

Archiefdienst enkel op afspraak open!

De archiefdienst is verhuisd naar “de Seylsteen”, Sint-Denisplaats 16. De consultatie gebeurt via de bibliotheek.

Daar is de archiefdienst uitsluitend op afspraak toegankelijk, bij voorkeur via e-mail op archief@veurne.be. Formuleer bij het reserveren ook al uw vraag.

Telefoneren kan op de werkdagen tussen 8.30 uur en 11.30 uur op tel. 058 33 55 36.

LCP