Gemeente veurne

Andere archieven

In het Stadsarchief Veurne worden nog een aantal kleinere archiefverzamelingen bewaard.

Het Oud Kerkarchief van Sint-Walburga bevat het archief van de voormalige collegiale kerk, dus zowel van de kerkfabriek, als van het kapittel, tot de Franse Revolutie. Ter plaatse is een inventaris beschikbaar.

Het Kerkarchief van Sint-Niklaas en Sint-Denijs berust niet op het Stadsarchief, maar in de Dekenij. Het kan wel geraadpleegd worden in het Stadsarchief. Daartoe moeten tijdig de nodige stukken aangevraagd worden. Er bestaat een inventaris.

De familiearchieven bevatten hoofdzakelijk stukken van het familiearchief de Man (incl. verwanten, w.o. vooral de Moucheron). Er is een toegang aanwezig.

De aanwinsten zijn stukken die het Stadsarchief regelmatig verrijken. Vandaar dat ze zeer verscheiden qua inhoud en periode zijn. Ter plaatse wordt deze verzameling op computer bijgewerkt

Contact

Afdeling Vrije Tijd

Bibliotheek en archief

Sint-Denisplaats 16, 8630 Veurne

tel.058 33 55 36

Openingstijden

Archiefdienst enkel op afspraak open!

De archiefdienst is verhuisd naar “de Seylsteen”, Sint-Denisplaats 16. De consultatie gebeurt via de bibliotheek.

Daar is de archiefdienst uitsluitend op afspraak toegankelijk, bij voorkeur via e-mail op archief@veurne.be. Formuleer bij het reserveren ook al uw vraag.

Telefoneren kan op de werkdagen tussen 8.30 uur en 11.30 uur op tel. 058 33 55 36.

LCP