Gemeente veurne

Oud archief van Veurne

Het "oud archief" van Veurne is het archief van de stad Veurne, dat in 1586 samensmolt met de kasselrij ofte het bestuur van de regio rond Veurne, tot de Franse Revolutie circa 1795.

Het Oud Archief bestaat uit:

  1. een reeks stadsrekeningen (apart genummerd in de inventaris),
  2. een reeks oorkonden (een regestenlijst is apart beschikbaar),
  3. archief van de Noordwatering (gedeeltelijk),
  4. archief van de Zuidwatering,
  5. archief van de Gasthuizen (gedeeltelijk),
  6. archief van het Nieuw Gedelf.

Van dit archief is een inventaris voor handen. De inventaris kost 4 euro (excl. portkosten). 

Daarnaast bezit het Stadsarchief Veurne ook parochieregisters.

Contact

Afdeling Vrije Tijd

Bibliotheek en archief

Sint-Denisplaats 16, 8630 Veurne

tel.058 33 55 36

Openingstijden

Archiefdienst enkel op afspraak open!

De archiefdienst is verhuisd naar “de Seylsteen”, Sint-Denisplaats 16. De consultatie gebeurt via de bibliotheek.

Daar is de archiefdienst uitsluitend op afspraak toegankelijk, bij voorkeur via e-mail op archief@veurne.be. Formuleer bij het reserveren ook al uw vraag.

Telefoneren kan op de werkdagen tussen 8.30 uur en 11.30 uur op tel. 058 33 55 36.

LCP