Gemeente veurne

Nieuw archief van Veurne en deelgemeenten

Archieven van de deelgemeenten, 1795 - fusies

Voor de deelgemeenten tot aan de fusies (1970/1971/1976) is de inventarisatie aangevat. Voor een aantal zijn momenteel al gedeeltelijke plaatsingslijsten beschikbaar. Het best is vooraf te informeren of bepaalde stukken (reeds) toegankelijk zijn.

Hou er rekening mee dat dit archief grotendeels bewaard wordt in een ander depot. Wat je nodig hebt, kan dus niet meteen voorgelegd worden. Vraag dus het best vooraf aan wat je nodig hebt.

Modern archief

Het archief vanaf 1914 berust nog hoofdzakelijk bij de respectieve stadsdiensten. De archiefdienst wordt wel steeds meer betrokken bij het beheer van modern archief.

De geboorte-, huwelijks- en overlijdensregisters van Veurne worden ter beschikking gesteld van het publiek, voor zover ze meer dan 100 jaar oud zijn. Dat gebeurt steeds meer aan de hand van kopieën, op microfilm of op papier, om de originelen niet te beschadigen.

Voor burgerlijke standsregisters van minder dan 100 jaar geleden, moet je terecht op de dienst burgerzaken. Informeer tijdig naar de modaliteiten van consultatie, want die is omwille van de privacy beperkter.

Nieuw archief van Veurne, 1795 - 1914

Het stadsarchief van Veurne tot 1914 werd geïnventariseerd. Deze inventaris werd uitgegeven door de 'Vrienden van het Veurns Archief' in 1993 en kost 5 euro (excl. portkosten).

Het archief vanaf 1914 berust nog hoofdzakelijk bij de respectieve stadsdiensten. De archiefdienst wordt wel steeds meer betrokken bij het beheer van modern archief.

Contact

Afdeling Vrije Tijd

Bibliotheek en archief

Sint-Denisplaats 16, 8630 Veurne

tel.058 33 55 36

Openingstijden

Archiefdienst enkel op afspraak open!

De archiefdienst is verhuisd naar “de Seylsteen”, Sint-Denisplaats 16. De consultatie gebeurt via de bibliotheek.

Daar is de archiefdienst uitsluitend op afspraak toegankelijk, bij voorkeur via e-mail op archief@veurne.be. Formuleer bij het reserveren ook al uw vraag.

Telefoneren kan op de werkdagen tussen 8.30 uur en 11.30 uur op tel. 058 33 55 36.

LCP