Gemeente veurne

Stedelijke verkeerscommissie

De commissie is voor een deel samengesteld uit vertegenwoordigers van de politieke fracties en uit deskundigen (vertegenwoordigers van het ministerie van verkeer en infrastructuur, administratie wegen en verkeer, politie, en de afdeling grondgebiedzaken van de stad) en brengt advies uit in verband met verkeerstechnische dossiers.

Secretariaat: Caroline Leeman, Sint-Denisplaats 16, 058 33 55 60, mail: caroline.leeman@veurne.be.

LCP