Gemeente veurne

Thuiszorgdiensten

Dienst Thuisverpleging “Maria Troost”

Ieperse Steenweg 98A, 8630 Veurne, tel. 0494/77 11 68, e-mail: onthaal@mariatroostveurne.be, website: www.mariatroostveurne.be.

De thuisverpleegkundige dienst bestaat uit een team van gemotiveerde en professionele  verpleegkundigen die instaan voor de verpleegkundige zorgen aan huis. De patiënt staat centraal en er wordt getracht om via een persoonlijke benadering een goede vertrouwensrelatie op te bouwen.

Familiehulp

Kanunnik Dr.Louis Colensstraat 7, 8400 Oostende. Tel. 059/33 91 66, mail: oostende@familiehulp.be..

Familiezorg West-Vlaanderen vzw

Regiohuis Diksmuide, De Breyne Peellaertstraat 52, 8600 Diksmuide, tel. 051 50 22 33, fax: 051 50 54 83, e-mail: diksmuide@familiezorg-wvl.be, website: www.familiezorg-wvl.be.

Psychiatrische Expertise Team Oostende-Westkust (PET)

Frère Orbanstraat 143, 8400 Oostende.

Het Psychiatrisch Expertise Team (PET) staat in voor onmiddellijk advies en consult, screening en indicatiestelling, netwerkopbouw en netwerkcoördinatie, coaching van het netwerk, psycho-educatie, vroeginterventie en kortdurende behandeling, toeleiding naar de gespecialiseerde geestelijke gezondheidszorg en vorming en deskundigheidsbevordering. Het doel van deze werking is het actief ondersteunen van eerstelijnsactoren om te komen tot vroegdetectie van ernstige psychische problemen. Er wordt samen met jou als hulpverlener en je cliënt gezocht naar de meest geschikte manier om de situatie aan te pakken.

Doelgroep? Volwassenen (18+) van wie vermoed wordt dat ze kampen met een geestelijk gezondheidsprobleem en die binnen de regio wonen. Werkingsgebied (Veurne, Alveringem, De Panne, Koksijde, Nieuwpoort, Middelkerke, Oostende, Bredene, Gistel en Oudenburg)

Wie kan aanmelden? Alle hulpverleners uit de eerste lijn (huisarts, thuiszorgdiensten, welzijnsorganisaties,…) en Centra voor Leerlingenbegeleiding (CLB), Gespecialiseerde Trajectbegeleiding (GTB) of Bijzondere Jeugdzorg (BJZ).

Hoe aanmelden? Regio Oostende-Veurne-Westkust: 059-40 26 94 (telefonisch bereikbaar op maandag en dinsdag en donderdag van 8.30 - 12.30 u. en 8.30 - 12.30 u. en op woensdag en vrijdag van 8.30 - 12.30 u.).

Solidariteit voor het Gezin

Leopold II-laan 132B, 8200 Sint-Michiels, tel. 050 40 66 90, fax: 050 39 59 95, website: www.solidariteit.be.

Dit is een onafhankelijke dienst voor thuisgezondheidszorg met als doel hulpbehoevenden, zieken, bejaarden, gehandicapten, gezinnen, zolang mogelijk thuis te laten verblijven en zo opname voorkomen of uitstellen. Ze biedt verpleegkundige zorgen, persoonsverzorging en huishoudelijke, psycho-sociale ondersteuning d.m.v. de diensten thuisverpleging, gezins- en bejaardenhulp, poetsdienst, kraamhulp, oppas zieke kinderen, oppashulp, huishoudelijke hulp met dienstencheques, vrijwilligerswerk, enz.

V.B.Z.B.

De Vlaamse Beroepsvereniging voor Zelfstandige Verpleegkundigen (V.B.Z.V.) overkoepelt een 20-tal lokale kringen van meer dan 2.000 zelfstandige verpleegkundigen in Vlaanderen. Zoek een zelfstandige verpleegkundige in jouw buurt via de website: www.verplegingthuis.be of via tel. 070 22 26 78.

Wit-Gele Kruis Veurne

Brugse Steenweg 59A, tel. 050 63 45 50, fax: 058 31 21 35, e-mail: zorgaanvraagveurne@wgkwvl.be, website: www.wgkwvl.be. Kwalitatieve verpleegkundige dienstverlening aan zorgbehoevenden in hun vertrouwde omgeving.

 

Zie ook bij “Ziekenfondsen”.

Contact

Afdeling Organisatieondersteuning

Sint-Denisplaats 16, 8630 Veurne

tel.058 33 55 10
fax058 33 55 19
Medewerkers
LCP