Gemeente veurne

Rust- en verzorgingstehuizen

Dagverzorgingscentrum “Tagaste”

Ieperse Steenweg 98a, 8630 Veurne, tel. 058 33 36 49, e-mail: tagaste@mariatroostveurne.be, website: www.mariatroostveurne.be.

Het dagverzorgingscentrum heeft een thuiszorg ondersteunende functie. Ze richten zich tot bejaarden die nog zelfstandig of met hulp van familie thuis wonen, maar die overdag behoefte  hebben aan opvang, sociale contacten, een warme, ergotherapie, verpleging, kapper,…
Door dit aanbod van dagverzorging is men in staat thuis te blijven wonen in eigen omgeving en kan een opname in een rusthuis of rvt worden uitgesteld.

Dagverzorgingscentrum “Moerland”

Bulskampstraat 39, 8630 Veurne/Bulskamp, tel. 058 28 08 90, e-mail: stanna.bulskamp@gvo.be. Voor ouderen die nog thuis wonen van ’s morgens tot ’s avonds een zinvolle dagbesteding, sociale contacten. Mogelijkheid tot vervoer.

Herstelverblijf “Huize Maria Troost”

Verbonden met Woonzorgcentrum “Huize Maria Troost”. Ieperse Steenweg 98a, 8630 Veurne, tel. 058 33 36 49, e-mail: tagaste@mariatroostveurne.be, website: www.mariatroostveurne.be.

Het biedt zijn gebruikers en hun mantelzorgers hulp - en dienstverlening en neemt de zorg over gedurende korte periodes, met een maximum van 60 opeenvolgende dagen en 90 dagen op jaarbasis.

Woonzorgcentrum Maria Troost

Campus AZ Sint-Augustinus Veurne, Ieperse Steenweg 98a, 8630 Veurne, tel. 058 33 36 36, e-mail: socialedienst@mariatroostveurne.be, website: www.mariatroostveurne.be.

Opvang van zorgbehoevende en dementerende bejaarden.

Sint-Anna vzw woonzorgcentrum

Bulskampstraat 39, 8630 Veurne, tel. 058 28 08 90, e-mail: st.anna.bulskamp@gvo.be.

Zorg voor bejaarden: residentiële zorg en niet residentiële zorg, bedeling van maaltijden, centrum voor kortverblijf, dagverzorgingscentrum en zorgflats.

WZC Ter Linden, woonzorgcentrum

OCMW Veurne, Kaaiplaats 2, 8630 Veurne, 058 33 23 15, www.ocmw-veurne.be. Directeur: Tiny Baillieu. Bejaarden (vanaf 65 jaar), zowel validen als minder-validen.

Woonzorgcentrum Ter Linden heeft plaats voor 159 zorgbehoevende bewoners en 1 bed kortverblijf. Ter Linden wil in de eerste plaats de levenskwaliteit van de bewoners verhogen door een goede totaalverzorging: lichamelijk, psychologisch, sociaal en spiritueel. Een zorg waar de bewoner centraal staat.

Contact

Afdeling Organisatieondersteuning

Sint-Denisplaats 16, 8630 Veurne

tel.058 33 55 10
fax058 33 55 19
Medewerkers
LCP