Gemeente veurne

Zorg voor personen met een beperking

Beschutte Werkplaats InterWest

Werkplaatsstraat 4, 058 31 23 30, e-mail: info@interwest.be, website: www.interwest.be.
InterWest is een beschutte werkplaats die mensen met een handicap volwaardige arbeid verschaft in een aangepast kader. Er zijn twee vestigingen: Veurne (hoofdzetel) en Diksmuide, met twee activiteiten: houtbewerking en verpakking.

Familiezorg West-Vlaanderen vzw

Regiohuis Diksmuide, De Breyne Peellaertstraat 52, 8600 Diksmuide, 051 50 22 33,  e-mail: diksmuide@familiezorg-wvl.be, website: www.familiezorg-wvl.be.
Familiezorg West-Vlaanderen vzw is een autonome en integrale thuiszorgdienst, werkzaam in West-Vlaanderen. Met meer dan 60 jaar ervaring biedt Familiezorg West-Vlaanderen vzw een volledig thuiszorgaanbod van professionele en vrijwillige zorg, zoals gezins- en ouderenzorg, thuiskraamzorg, poetsdienst, oppas en assistentie thuis met vrijwilligers (ook bij personen met dementie of met een beperking), expertisecentrum Kraamzorg, foton (begeleidingsdienst voor personen met dementie) en thuisverpleging (in samenwerking).

Havenzate vzw

Noordstraat 136, 8630 Veurne. tel. 058 31 36 93, e-mail: secretariaat@havenzate.be, website: www.havenzate.be.

Havenzate vzw is een ondersteuningscentrum voor de opvang en begeleiding van volwassen personen met handicap. De vzw biedt verschillende woonvormen aan met individuele- en groepsbegeleiding. De vzw beschikt van het Vlaams Agentschap voor Personen met Handicap over een erkenning tot begeleiding van 54 personen in het Flexibel Aanbod voor Meerderjarigen.

Volgende ondersteuningsfuncties kunnen aangeboden worden:

  • dagondersteuning,
  • woonondersteuning,
  • groepsbegeleiding,
  • individuele ondersteuning.

De personen wonen ofwel in het hoofdgebouw met aangepaste accommodatie naargelang de handicap, ofwel in de woningen van de vzw, of huren eigen woonaccommodatie. Er is begeleiding zowel in de woonsituatie als in de dagactiviteit. Daarnaast beschikt de vzw over een erkenning voor Rechtstreeks Toegankelijke Hulp. Dit is beperkte handicap specifieke ondersteuning op het vlak van dagopvang, woonondersteuning en begeleiding, die vlot kan toegepast worden. Dit kan van korte duur en of voor langere periode, zonder dat de persoon in beginsel over een VAPH goedkeuring moet beschikken.

Begeleid Wonen, vzw Vondels

Statieplaats 1, 8630 Veurne, tel. 058 28 09 70 (David Casteleyn), e-mail: veurne@vondels.be,  website: www.vondels.be.

De teams van vzw Vondels, Begeleid Wonen bieden hoofdzakelijk mobiele en beperkt ambulante woonondersteuning aan cliënten die zelfstandig wonen. Team Veurne doet dit voor de regio’s Veurne, Diksmuide en Westkust. Team Ieper voor de regio’s Ieper, Poperinge, Heuvelland, Wervik, Langemark-Poelkapelle en Houthulst.

Dertien begeleid(st)ers staan in voor begeleiding aan een 130-tal cliënten en bieden ondersteuning op vragen rond thema’s als huishouden, gezondheid, administratie, opvoeding, financiën, …

Huisbezoeken duren gemiddeld anderhalf uur per week en er wordt sterk samengewerkt met het (professionele) netwerk van de cliënt. Daarnaast wordt een beperkt aantal RTH (Rechtstreeks Toegankelijke Hulp) begeleidingen voorzien.

Speel-o-theek Pimpaljoentje

‘t Sporrewaan, G. Vermeerschlaan 1, 8630 Veurne, tel. 058 51 57 97. Open: eerste en derde woensdag van de maand van 15.00 tot 18.00 uur (behalve in de schoolvakanties).

De speel-o-theek Pimpaljoentje leent pedagogisch verantwoord speelgoed uit aan gezinnen met kinderen van 0 tot 12 jaar. Ook grootouders, onthaalouders, opvoeders, leerkrachten uit de regio Veurne, Westhoek en Westkust zijn welkom. Ze heeft ook aangepast speelgoed voor kinderen met een handicap of een ontwikkelingsvertraging. Het lidgeld bedraagt 5 euro per jaar en per gezin. Het uitleengeld is 0,50 euro per stuk speelgoed voor een maand. Er kunnen per uitleenbeurt 3 stukken per kind en 5 stukken per gezin ontleend worden.

Westhoek Vrije Tijd Anders (WVA)

Rijselstraat 98, 8900 Ieper, tel. 057 21 55 35, website: www.wvavzw.be.

WVA organiseert vrijetijdsacitiviteiten voor personen met een beperking. Het werkingsgebied is de Westhoek. WVA bestaat uit verschillende deelwerkingen. Doelgroep: personen met een beperking die omwille van die beperking moeilijk hun vrije tijd kunnen invullen.

Contact

Afdeling Organisatieondersteuning

Sint-Denisplaats 16, 8630 Veurne

tel.058 33 55 10
fax058 33 55 19
Medewerkers
LCP