Gemeente veurne

Politiezone Spoorkin

Veurne maakt deel uit van de Politiezone Spoorkin (Veurne, Alveringem, Lo-Reninge). In een dergelijke meergemeentezone worden de bevoegdheden van de gemeenteraad van de financiën, het personeel, het materiaal, en de organisatie van het politiekorps overgenomen door een politieraad. Deze is samengesteld uit de burgemeesters uit de zone en uit een aantal leden, aangewezen door de gemeenteraden van de deelnemende gemeenten. 

Wijkagenten

Centraal e-mailadres: wijkwerking.veurne@pzspoorkin.be.

De wijkagent heeft diverse en uiteenlopende taken:

  • preventief toezicht,
  • bemiddelt in geschillen,
  • wint informatie en inlichtingen in
  • doet opsporingen en vaststellingen in zijn wijk
  • verkeers- en schooltoezichten,
  • administratieve en gerechtelijke opdrachten
  • allerhande controles, ...

De politiezone Spoorkin heeft in Veurne drie wijkagenten:

Contact

Lokale Politie Spoorkin (5459)

Hoofdcommissariaat: Zuidburgweg 109, 8630 Veurne

tel.058 33 22 11 of 101
fax058 33 22 00

Openingstijden

Maandag, dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag van 8 tot 18 u., op zaterdag van 10 tot 18 u.

LCP