Gemeente veurne

Tijdelijke gemeentelijke parkeerkaart

De gemeenteraad heeft op 28 januari 2013 een aanvullend verkeersreglement voor een tijdelijke gemeentelijke parkeerkaart vastgesteld.

Voorwaarden

Personen die een garage of een private parkeerplaats hebben, kunnen gratis een tijdelijke gemeentelijke parkeerkaart aanvragen, indien aan volgende voorwaarden voldaan zijn:

  1. Jouw garage of private parkeerplaats bevindt zich in een straat waar "blauwe zone" geldt.
  2. Jouw garage of private parkeerplaats is voor langer dan twee weken niet bereikbaar door bouw- of wegwerkzaamheden die uitgevoerd worden door derden. (Werken die je zelf uitvoert en waardoor je garage of private parkeerplaats niet bereikbaar is, komen niet in aanmerking.)
  3. Je bezit geen andere private parkeerplaats.

Zone

Het college van burgemeester en schepenen stelt de onbereikbaarheid vast en bepaalt de zone waar de tijdelijke gemeentelijke parkeerkaart geldt. De zone staat aangeduid op de kaart.

Aanvraagformulier

Vervolgens moet je als aanvrager een aanvraagformulier invullen en volgende bewijzen afgeven aan de onthaalbalie, Sint-Denisplaats 16:

  1. Een kopie van het inschrijvingsbewijs van het voertuig;
  2. Een kopie van bewijs dat je eigenaar of huurder bent van een garage die ontoegankelijk is wegens de bouw- of wegwerkzaamheden in jouw straat.

Opgelet:

  • De tijdelijke gemeentelijke parkeerkaart mag enkel gebruikt worden voor het voertuig waarvan de nummerplaat op de kaart aangeduid is.
  • Er kan slechts één tijdelijke gemeentelijke parkeerkaart uitgereikt worden per onbereikbare private parkeerplaats.
  • Er kan maximaal één nummerplaat op de tijdelijke gemeentelijke parkeerkaart vermeld worden.
LCP