Gemeente veurne

Verhuizen

Dienst burgerzaken

Verhuizen brengt niet alleen praktische beslommeringen met zich mee, ook administratief heeft het zijn gevolgen. Je moet officieel aangifte doen van de adreswijziging. De procedure is afhankelijk van waar je komt en waar je naartoe verhuist.

 • Aankomst in Veurne vanuit andere gemeente
 • Aankomst in Veurne vanuit buitenland
 • Adreswijziging binnen Veurne
 • Vertrek naar een andere gemeente
 • Vertrek naar het buitenland

Aankomst in Veurne vanuit andere gemeente

Indien je verhuist naar Veurne vanuit een andere gemeente, dan moet je dit melden bij de dienst burgerzaken. De aangifte van adreswijziging gebeurt binnen de 8 werkdagen nadat je de woning effectief betrokken hebt. Je geeft deze adreswijziging persoonlijk door aan het loket of via het digitaal loket. Je geeft hierbij het rijksregisternummer op van alle personen die samen met je verhuizen.

Na deze aangifte verricht de wijkagent binnen de 8 werkdagen na de aangifte, een controle op de reële verblijfplaats. Bij een positieve woonstcontrole wordt u ingeschreven in Veurne op datum van de aangifte.

Na deze vaststelling meld je je terug aan bij de dienst burgerzaken voor de aanpassing van je adres op de chip van je identiteitskaart. Je brengt hiervoor je identiteitskaart en pincode mee.

Aankomst in Veurne vanuit het buitenland

Indien je verhuist naar Veurne vanuit het buitenland, dan moet je dit melden bij de dienst burgerzaken. De aangifte van adreswijziging gebeurt binnen de 8 werkdagen nadat je de woning effectief betrokken heeft. Je geeft deze adreswijziging persoonlijk door aan het loket of het  e-loket.

Na de aangifte verricht de wijkagent binnen de 8 werkdagen na de aangifte, een controle op de reële verblijfplaats. Bij een positieve woonstcontrole word je ingeschreven in Veurne op datum van de aangifte.

Na deze vaststelling ontvang je een document van de politie. Hiermee meld je je opnieuw aan bij de dienst burgerzaken:

 • Ben je Belg en heb je al eerder in België gewoond, dan breng je je identiteitsbewijs mee.
 • Ben je vergezeld van familieleden die nooit eerder in België verbleven hebben, dan moeten je familieleden volgende documenten voorleggen : 
  • paspoort (eventueel met visum)
  • geboorteakte (al dan niet met legalisatie en beëdigde vertaling)
  • huwelijksakte (al dan niet met legalisatie en beëdigde vertaling)

Adreswijziging binnen Veurne

Indien je verhuist binnen Veurne, dan moet je dit melden bij de dienst burgerzaken. De aangifte van adreswijziging gebeurt binnen de 8 werkdagen nadat je de woning effectief betrokken heeft. Je geeft deze adreswijziging persoonlijk door aan het loket of via het digitaal loket.

Na de aangifte verricht de wijkagent binnen de 8 werkdagen na de aangifte, een controle op de reële verblijfplaats. Bij een positieve woonstcontrole word je ingeschreven in Veurne op datum van de aangifte.

Na deze vaststelling meld je je terug aan bij de dienst burgerzaken voor de aanpassing van je adres op de chip van je identiteitskaart. Je brengt hiervoor je identiteitskaart en pincode mee.

Vertrek naar andere gemeente

Indien je verhuist vanuit Veurne naar een andere gemeente, dan moet je de aangifte van adreswijziging rechtstreeks melden bij de nieuwe gemeente. Je hoeft hiervoor dus niet meer langs te komen bij de dienst burgerzaken. De nieuwe gemeente zal ons van je adreswijziging in kennis stellen.

Vertrek naar buitenland

Kort voor je verhuis naar het buitenland, breng je de dienst burgerzaken van Veurne hiervan op de hoogte (ten laatste de dag van je vertrek). Je brengt je identiteitskaart (met PIN- en PUK-code) mee en het nieuw adres in het buitenland.

De dienst burgerzaken maakt melding van vertrek naar het buitenland op jouw identiteitskaart en je ontvangt een “model 8” (d.i. een bewijs van afschrijving naar het buitenland).

Met dit model 8 kan je je aanmelden bij de Belgische diplomatieke post in het buitenland, die vanaf dat ogenblik verantwoordelijk is voor het beheer van je administratief dossier.

In sommige gevallen is het niet noodzakelijk om bij beperkt verblijf in het buitenland je adres te wijzigen naar het buitenland. Voor meer uitleg m.b.t. deze uitzonderingsprocedures (tijdelijke afwezigheid, referentie-adres, …) kan je terecht bij de dienst burgerzaken.

 

Digitaal loket

Contact

Dienst Burgerzaken

Sint-Denisplaats 16, 8630 Veurne

tel.058 33 55 45
fax058 33 55 19

Openingstijden

Dag Openingsuren
Maandag 8u - 12u en 16u - 18u
Dinsdag 8u - 12u
Woensdag 8u - 12u
Donderdag 8u - 12u
Vrijdag 8u - 12u
Zaterdag 9u - 12u

 

De dienst burgerzaken is in 2019 gesloten op:

 • Dinsdag 1 januari
 • Zaterdag 20 april en maandag 22 april
 • Woensdag 1 mei (Dag van de Arbeid)
 • Donderdag 30 mei (O.L.H. hemelvaart), vrijdag 31 mei en zaterdag 1 juni
 • Zaterdag 8 juni en maandag 10 juni
 • Alle zaterdagen van 5 juli tot en met 17 augustus
 • Donderdag 11 juli (Vlaamse feestdag)
 • Maandag 29 juli (kermismaandag)
 • Donderdag 15 augustus (O.L.V. Hemelvaart)
 • Vrijdag 1 november (Allerheiligen) en zaterdag 2 november (Allerzielen)
 • Maandag 11 november
 • Dinsdag 24 december in de namiddag, woensdag 25 december, donderdag 26 december en zaterdag 28 december
 • Dinsdag 31 december in de namiddag

 

LCP