Gemeente veurne

Definitief zoneringsplan afvalwater

Het definitief zoneringsplan bepaalt hoe het afvalwater van alle huizen in Veurne zal worden gezuiverd:

  • ofwel door aan te sluiten op de infrastructuur die al aangelegd is,
  • ofwel door aan te sluiten op de nog te bouwen infrastructuur,
  • ofwel door het te zuiveren in een individuele installatie.

Op het zoneringsplan, te raadplegen op de dienst overheidsopdrachten en patrimonium, Sint-Denisplaats 16, vind je ook jouw huis terug en de manier waarop het afvalwater er zal worden gezuiverd.

Algemene info kan je vinden op de website van VMM: www.vmm.be/water/zuiveringsinfrastructuur/

Contact

Afdeling Grondgebiedszaken

Dienst openbaar domein

Sint-Denisplaats 16, 8630 Veurne

tel.058 33 55 46
Medewerkers
LCP