Gemeente veurne

Algemene informatie over de vrijwilliger

Vrijwilligerswerk

Vrijwilligerswerk is elke activiteit:

 • die onbezoldigd en onverplicht wordt verricht,
 • ten behoeve van
  • één of meer personen, andere dan degene die de activiteit verricht
  • van een groep of organisatie
  • van de samenleving als geheel
 • die ingericht wordt door een organisatie (anders dan het familie- of privé-verband van degene die de activiteit verricht) 
 • die niet door dezelfde persoon en voor dezelfde organisatie wordt verricht in het kader van een arbeidsovereenkomst, een dienstencontract of een statutaire aanstelling.

Vrijwilliger

Vanaf de leeftijd van 15  mag een jongere "werken" en dus ook vrijwilligen. Hij mag ook eigenhandig een overeenkomst ondertekenen (minimum leeftijd studentenjob).  Maar in sommige sectoren hanteert men andere grenzen. Bijvoorbeeld een vrijwilliger als Persoonlijke Assistent moet wel 18 jaar zijn.

Jongere kinderen mogen enkel occasioneel vrijwilligerswerk doen (tijdens culturele, artistieke, opvoedkundige of wetenschappelijke activiteiten), dus nooit op regelmatige basis omdat "kinderarbeid" verboden is.

Een maximumleeftijd bestaat niet: men kan vrijwilligerswerk doen zolang men wil. Wel opletten want sommige verzekeringspolissen sluiten personen vanaf een bepaalde leeftijd uit of bieden hiervoor minder goede waarborgen.

Vrijwilligersorganisaties

Organisaties die vrijwilligers mogen inschakelen zijn:

 1. private rechtspersonen: organisaties zonder winstoogmerk, de zogenaamde vzw's
  • de vzw's opgericht naar Belgisch recht
  • de Internationale vzw's opgericht naar Belgisch recht
 2. publieke rechtspersonen, zoals (lokale) overheden, OCMW's, onderwijsinstellingen, e.d.
 3. stichtingen
 4. feitelijke verenigingen

Contact

Afdeling Organisatieondersteuning

Personeelsdienst

Sint-Denisplaats 16, 8630 Veurne

tel.058 33 55 14
fax058 33 55 19
Medewerkers
LCP