Gemeente veurne

VDAB

Lokale werkwinkel

Pannestraat 13, tel. 058 31 12 03, fax: 058 31 43 98, e-mail: wwveurne@werkwinkel.be, website: www.werkwinkel.be of www.vdab.be.

De Lokale Werkwinkel brengt alle diensten samen die je moet raadplegen wanneer je op zoek bent naar werk.

De VDAB engageert zich om elke werkzoekende optimaal bij te staan bij het vinden van een passende job. De VDAB biedt een uitgebreid en doeltreffend dienstenpakket aan met betrekking tot arbeidsbemiddeling, training & opleiding. De gepersonaliseerde dienstverlening wordt aangeboden via de website http://www.vdab.be en via de gratis telefoon-servicelijn 0800 30 700.

Je kan de Lokale Werkwinkel niet meer vrij bezoeken. Dit kan enkel op afspraak via 0800 30 700.

Het Plaatselijk Werkgelegenheidsagenschap, afgekort PWA, is een vzw. Het laat langdurig werklozen toe om activiteiten uit te oefenen die door hun aard of hun occasioneel karakter niet uitgevoerd worden in het gewone arbeidscircuit. Algemene info over PWA vind je op de RVA-site.

GTB is gespecialiseerde dienstverlening voor personen met een arbeidsbeperking. GTB begeleidt naar betaald werk in het normaal economisch circuit, in een beschutte of sociale werkplaats. Als dat niet haalbaar is, is er begeleiding naar arbeidszorg. Voor meer informatie surf naar www.gtb-vlaanderen.be.

Contact

Lokale Werkwinkel

Pannestraat 13, 8630 Veurne

tel.058 31 12 03
LCP