Gemeente veurne

Organiseren van een muziekactiviteit

Volumeknop

Wanneer je een muziekactiviteit organiseert, moet je de geluidsnormen naleven. De regelgeving over het maximaal geluidsniveau geldt voor alle muziekactiviteiten die toegankelijk zijn voor publiek en waar elektronisch versterkte muziek wordt gespeeld. Dat wil zeggen dat iedere openbare activiteit met opgenomen muziek (bv. cd’s, mp3…) of elektronisch versterkte livemuziek (bv. liveoptredens met microfoons, versterkers, …) onder de regelgeving valt.

De geluidsnormen gelden dus voor een café met gewone achtergrondmuziek, een fuif in een zaal of openluchttent, muziek in een fitnesszaal, een dansvoorstelling, een eetfestijn met achtergrondmuziek, een theatervoorstelling met muziek, een optreden in een kleine of grote zaal, een festival in openlucht, …

Procedure

Welke stappen moet je concreet zetten, wanneer je een muziekactiviteit organiseert:

 • Je organiseert slechts één of enkele keren per jaar een muziekactiviteit (fuif, festival, concert ...):
  • Als het maximumvolume van de muziek nooit luider is dan 85 dB(A) L, hoef je niets te doen of aan te vragen om die activiteit te mogen organiseren. Let er wel op dat je de omgevingsnormen respecteert.
  • Als het maximumvolume van de muziek luider is dan 85 dB(A) L, vraag je voor iedere activiteit een toestemming aan het college van burgemeester en schepenen van je gemeente via het onderstaand digitaal loket (maximumniveau mag nooit hoger zijn dan 100 dB(A) L).
 • Je organiseert permanent of heel vaak dezelfde soort muziekactiviteiten op dezelfde locatie (café, jeugdhuis, feestzaal, muziekclub, …).
  • Als het maximumvolume van de muziek nooit luider is dan 85 dB(A) L, hoef je niets te doen of aan te vragen om deze activiteiten te organiseren. Let er wel op dat je de omgevingsnormen respecteert. Als je op dezelfde locatie eenmalig of uitzonderlijk toch eens een luidere muziekactiviteit wil organiseren, vraag je toelating aan het college van burgemeester via onderstaand digitaal loket.
  • Als het maximumvolume van de muziek hoger is dan 85 dB(A) L, vul je het toelatingsformulier op onderstaand digitaal loket in.

Regelgeving

Geluidsnormen voor een muziekactiviteit

Sinds 1 januari 2013 gelden in Vlaanderen geluidsnormen voor muziekactiviteiten. Deze regelgeving over het maximale geluidsniveau geldt voor alle muziekactiviteiten die toegankelijk zijn voor publiek en waar elektronisch versterkte muziek wordt gespeeld, meer bepaald:

 • elke openbare activiteit met opgenomen muziek (cd’s, mp3, ...),
 • elektronisch versterkte livemuziek (liveoptredens met microfoons, versterkers,...) of
 • gedeeltelijke versterking (jazzcombo, semi-akoestische set, ...).

Voorbeelden zijn:

 • een café met gewone achtergrondmuziek,
 • een fuif in een zaal of een tent,
 • muziek in een fitnesszaal,
 • een dansvoorstelling,
 • een eetfestijn met achtergrondmuziek,
 • een theatervoorstelling met muziek,
 • een optreden in een kleine of grote zaal,
 • een festival in openlucht ...

Deze regelgeving is niet van toepassing op:

 • activiteiten met enkel niet-elektronisch versterkte muziek (fanfare, symfonisch orkest, kamerorkest, … zonder versterking),
 • activiteiten die op privédomein worden georganiseerd en niet toegankelijk zijn voor het ruime publiek.

Andere normen ter voorkoming van overlast

Naast de geluidsnormen voor de muziekactiviteiten zelf, zijn er ook normen voor de omgeving rond de muziekactiviteit met de bedoeling overlast te beperken. Meer info hierover vind je op http://www.lne.be/themas/vergunningen/regelgeving).

De stad Veurne heeft sinds 2010 ook een algemene politieverordening ter voorkoming van overlast, waarbij daden die tot overlast leiden, bestraft kunnen worden met een gemeentelijke administratieve sanctie (GAS).

 

Digitaal loket

 • Geluid - toestemming voor privé-organisator voor verhoogd geluidsniveau aanvragen

  Formulier
 • Organiseren evenement

  Formulier
LCP