Gemeente veurne

Vreemdelingen

Dienst burgerzaken

De Belgische vreemdelingenwetgeving (wet van 15.12.1980 en KB van 08.10.1981) voorziet verschillende procedures naargelang de herkomst van de vreemdeling, de duur en het motief van het verblijf in België :

 • onderscheid naar herkomst: EU-onderdanen en hun familieleden, niet-EU-onderdanen
 • onderscheid naar duur: kort verblijf of lang verblijf en/of vestiging
 • onderscheid naar motief: toerisme, familiebezoek, zakenverblijf, tewerkstelling, gezinshereniging, samenwoont, asiel, studies … 

Aanmelding

Wanneer een buitenlander verblijft in Veurne (met uitzondering van verblijf in hotel), moet hij zich aanmelden bij de dienst burgerzaken:

 • voor kort verblijf (minder dan 3 maand): binnen de 3 dagen
 • voor lang verblijf (meer dan 3 maand): binnen de 8 dagen

Hou er rekening mee dat de aanmelding enkel op afspraak gebeurt. Maak dus tijdig een afspraak via www.veurne.be/afspraak-burgerzaken

Volgende documenten moet je voorleggen:

Kort verblijf

 • een geldige identiteitskaart of paspoort (al dan niet met geldig visum)
 • 2 pasfoto’s

Lang verblijf

 • een geldige identiteitskaart of paspoort (al dan niet met geldig visum)
 • 4 pasfoto’s
 • een afschrift van de geboorteakte (gelegaliseerd en vertaald door beëdigd vertaler)
 • in voorkomend geval :
  • een huwelijksakte (gelegaliseerd en vertaald door beëdigd vertaler) (gezinshereniging),
  • een arbeidscontract, arbeidskaart, beroepskaart (tewerkstelling).

Afhankelijk van de procedure, is het mogelijk dat je nog andere documenten moet voorleggen. De dienst burgerzaken zal je verdere informatie geven bij jouw eerste aanmelding.

Aflevering verblijfsdocumenten

Nadat werd vastgesteld door de politie dat de buitenlander effectief verblijft of woont in Veurne, zal de dienst burgerzaken het dossier afwerken en de nodige verblijfsdocumenten afleveren.

De dienst burgerzaken staat ook in voor de vervanging, vernieuwing en verlenging van de verblijfsdocumenten. De betrokkene moet zich altijd persoonlijk hiervoor aanmelden.

Meer info?

www.dofi.fgov.be  (dienst vreemdelingenzaken), www.werk.be (arbeidskaarten), www.westvlaanderen.inburgering.be (inburgeringsbeleid - onthaalbureau), www.newintown.be (algemeen)

Contact

Dienst Burgerzaken

Sint-Denisplaats 16, 8630 Veurne

tel.058 33 55 45
fax058 33 55 19

Openingstijden

Dag Openingsuren
Maandag 8u - 12u en 16u - 18u
Dinsdag 8u - 12u
Woensdag 8u - 12u
Donderdag 8u - 12u
Vrijdag 8u - 12u
Zaterdag 9u - 12u

 

De dienst burgerzaken is in 2019 gesloten op:

 • Dinsdag 1 januari
 • Zaterdag 20 april en maandag 22 april
 • Woensdag 1 mei (Dag van de Arbeid)
 • Donderdag 30 mei (O.L.H. hemelvaart), vrijdag 31 mei en zaterdag 1 juni
 • Zaterdag 8 juni en maandag 10 juni
 • Alle zaterdagen van 5 juli tot en met 17 augustus
 • Donderdag 11 juli (Vlaamse feestdag)
 • Maandag 29 juli (kermismaandag)
 • Donderdag 15 augustus (O.L.V. Hemelvaart)
 • Vrijdag 1 november (Allerheiligen) en zaterdag 2 november (Allerzielen)
 • Maandag 11 november
 • Dinsdag 24 december in de namiddag, woensdag 25 december, donderdag 26 december en zaterdag 28 december
 • Dinsdag 31 december in de namiddag

 

LCP