Gemeente veurne

Attesten en uittreksels bevolkingsregister

Dienst burgerzaken

Bij de dienst burgerzaken kan je attesten en uittreksels uit het bevolkingsregister bekomen. Aan de hand van deze documenten kan je je identiteit en je woonplaats bewijzen. Het is ook mogelijk dat een instantie je vraagt deze gegevens door het stadsbestuur te laten bevestigen op voorgedrukte formulieren.

Wie?

Deze attesten of uittreksels kunnen door de betrokkene zelf, door zijn wettelijke vertegenwoordiger (bv. ouder, voogd) of een bijzondere gemachtigde (notaris, advocaat) aangevraagd worden. Ook derden (bv. publieke of private instellingen) kunnen deze documenten aanvragen, indien de afgifte ervan voorgeschreven is door of krachtens de wet.  De aanvraag gebeurt schriftelijk met vermelding van de redenen voor de aanvraag.

Hoe?

De aanvrager vraagt het attest of het uittreksel persoonlijk aan bij de dienst Burgerzaken en ontvangt onmiddellijk het document.

Het document kan ook persoonlijk per brief, fax, e-mail of via het E-loket aangevraagd worden. Het document wordt jou dan binnen de week opgestuurd naar je adres vermeld in het rijksregister.

De afgifte van attesten of uittreksels uit het bevolkingsregister is kosteloos.

Wat?

 • Aangifte adreswijziging – aankomst in de gemeente
 • Aangifte adreswijziging – verhuis binnen de gemeente
 • Aangifte beroepswijziging
 • Aangifte van vertrek naar Buitenland
 • Aanvraag uittreksel bevolkingsregister
 • Aanvraag uittreksel voor een andere persoon
 • Aanvraag uittreksel uit strafregister
 • Aanvraag voor fietsmarkeren

Digitaal loket

 • Adreswijziging aanvragen

  met eID
 • Bevolkingsregister - uittreksel aanvragen

  met eID
 • Levensbewijs - attest aanvragen

  met eID
 • Nationaliteitsbewijs uit het bevolkingsregister - attest aanvragen

  met eID
 • Samenstelling van het gezin - attest aanvragen

  met eID
 • Strafregister - uittreksel aanvragen (voorheen "goed gedrag en zeden")

  met eID
 • Verblijf en nationaliteit - attest aanvragen

  met eID
 • Wettelijk samenwonen - attest aanvragen

  met eID
 • Woonplaatshistoriek - attest aanvragen

  met eID
 • Woonst - attest aanvragen (uittreksel)

  met eID

Contact

Dienst Burgerzaken

Sint-Denisplaats 16, 8630 Veurne

tel.058 33 55 45
fax058 33 55 19

Openingstijden

Dag Openingsuren
Maandag 8u - 12u en 16u - 18u
Dinsdag 8u - 12u
Woensdag 8u - 12u
Donderdag 8u - 12u
Vrijdag 8u - 12u
Zaterdag 9u - 12u

 

De dienst burgerzaken is in 2019 gesloten op:

 • Dinsdag 1 januari
 • Zaterdag 20 april en maandag 22 april
 • Woensdag 1 mei (Dag van de Arbeid)
 • Donderdag 30 mei (O.L.H. hemelvaart), vrijdag 31 mei en zaterdag 1 juni
 • Zaterdag 8 juni en maandag 10 juni
 • Alle zaterdagen van 5 juli tot en met 17 augustus
 • Donderdag 11 juli (Vlaamse feestdag)
 • Maandag 29 juli (kermismaandag)
 • Donderdag 15 augustus (O.L.V. Hemelvaart)
 • Vrijdag 1 november (Allerheiligen) en zaterdag 2 november (Allerzielen)
 • Maandag 11 november
 • Dinsdag 24 december in de namiddag, woensdag 25 december, donderdag 26 december en zaterdag 28 december
 • Dinsdag 31 december in de namiddag

 

LCP