Gemeente veurne

Pensioen

Dienst burgerzaken

In België bestaan er drie pensioenstelsels:

 • het werknemersstelsel,
 • het zelfstandigenstelsel,
 • het ambtenarenstelsel. 

Als je een gemengde loopbaan hebt, dan zal je een pensioen ontvangen uit twee of drie stelsels. Voor wie over een te laag of geen pensioen beschikt, kan een aanvraag indienen voor de inkomensgarantie voor ouderen (IGO).

Aanvraag

Als je met pensioen gaat op de wettelijke pensioenleeftijd van 65 jaar, dan hoef je geen aanvraag in te dienen.  De aanvraag wordt automatisch één jaar voor de oppensioenstelling opgestart. Volgende personen moeten een pensioenaanvraag indienen :

 • Werknemers of zelfstandigen die vervroegd met pensioen gaan vanaf 60 jaar (met een minimum loopbaan van 35 jaar).
 • Werknemers of zelfstandigen die na de wettelijke pensioenleeftijd op pensioen gaan.
 • Personen die als weduwe/weduwnaar in aanmerking komen voor een overlevingspensioen(wanneer de echtgenoot of echtgenote op het ogenblik van het overlijden nog actief was).
 • Personen die in aanmerking komen voor een rustpensioen van de uit de echtgescheiden echtgenoot/echtgenote.

Ambtenaren vragen het pensioen aan via de personeelsdienst van de openbare instelling.

De aanvraag doe je persoonlijk bij de dienst burgerzaken. Je brengt je identiteitskaart mee. Indien je je niet persoonlijk kan aanmelden, dan geef je een volmacht aan een andere persoon. De aanvraag wordt digitaal doorgestuurd naar de Rijksdienst voor pensioenen en/of het Rijksinstituut voor Sociale Verzekering voor Zelfstandigen. 

Je ontvangt van het stadsbestuur een bewijs van de ingediende aanvraag. Je moet dit document goed bewaren tot de volledige procedure is afgelopen. 

De federale pensioendienst zal je daarop documenten opsturen, die je moet invullen en terugsturen. Je kan altijd terecht bij de dienst burgerzaken, indien je problemen ondervindt met het invullen van deze documenten.

Pensioenberekening

Op de leeftijd van 55 jaar krijg je van de federale pensioendienst automatisch een samenvatting van je werknemersloopbaan en een raming van jouw wettelijk werknemerspensioen.

Na deze leeftijd, kan je altijd:

Zitdag pensioendienst

Uitbreiding zitdag in Veurne

Elke derde donderdag kan je terecht in de Zonnebloem met vragen in verband met het pensioen. Experts van de diensten RVP (werknemers) en RSVZ (Zelfstandigen) staan je met raad en daad bij en helpen u verder waar nodig. Deze zitdag gaat door elke 3e donderdag (21 april):

 • Rijksdienst Voor Pensioenen: van 9 – 12 & 13.30 tot 16 uur
 • Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen (RSVZ): van 9 tot 12 uur.

Oorlogspensioenen - Krijgsgevangenen:

Datum:  2de woensdag van de maand
Uur: van 10.30 tot 12.00 uur
Locatie: Dienstencentrum de Zonnebloem, Zuidstraat 67, 8630 Veurne

Contact

Dienst Burgerzaken

Sint-Denisplaats 16, 8630 Veurne

tel.058 33 55 45
fax058 33 55 19

Openingstijden

Dag Openingsuren
Maandag 8u - 12u en 16u - 18u
Dinsdag 8u - 12u
Woensdag 8u - 12u
Donderdag 8u - 12u
Vrijdag 8u - 12u
Zaterdag 9u - 12u

 

De dienst burgerzaken is in 2019 gesloten op:

 • Dinsdag 1 januari
 • Zaterdag 20 april en maandag 22 april
 • Woensdag 1 mei (Dag van de Arbeid)
 • Donderdag 30 mei (O.L.H. hemelvaart), vrijdag 31 mei en zaterdag 1 juni
 • Zaterdag 8 juni en maandag 10 juni
 • Alle zaterdagen van 5 juli tot en met 17 augustus
 • Donderdag 11 juli (Vlaamse feestdag)
 • Maandag 29 juli (kermismaandag)
 • Donderdag 15 augustus (O.L.V. Hemelvaart)
 • Vrijdag 1 november (Allerheiligen) en zaterdag 2 november (Allerzielen)
 • Maandag 11 november
 • Dinsdag 24 december in de namiddag, woensdag 25 december, donderdag 26 december en zaterdag 28 december
 • Dinsdag 31 december in de namiddag

 

LCP