Gemeente veurne

Aankoop en verkoop van onroerende goederen stadspatrimonium

Voor de aankoop of de verkoop van onroerende goederen voor of uit het stadspatrimonium, is een beslissing van de gemeenteraad nodig. De waarde van het goed wordt vooraf geschat - meestal door het comité tot aankoop van onroerende goederen van het ministerie van financiën - waarna een principieel besluit wordt genomen en het dossier kan worden opgestart.

Contact

Afdeling Organisatieondersteuning

Dienst secretarie en communicatie

Sint-Denisplaats 16, 8630 Veurne

tel.058 33 55 00
fax058 33 55 19
Medewerkers
LCP