Gemeente veurne

Openbaarheid van bestuur

Volgende wetgeving heeft betrekking op de openbaarheid van bestuur:

  • artikel 32 van de grondwet
  • decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur
  • besluit van de Vlaamse Regering van 4 juni 2004 tot oprichting van de beroepsinstantie inzake openbaarheid van bestuur
  • omzendbrief van 4 juni 2004 betreffende openbaarheid van bestuur
  • Bestuursdecreet (vanaf 1/1/2019)

Andere regelgeving die de openbaarheid van bestuur beperkt of verbreedt:

  • wet op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer
  • milieu
  • intellectuele eigendommen

Contact

Algemeen directeur

Sint-Denisplaats 16, 8630 Veurne

tel.058 33 55 03
fax058 33 55 19
Medewerkers
LCP