Gemeente veurne

Afvaardigingen in intercommunales

Volgens het decreet lokaal bestuur kunnen 2 of meer gemeenten samenwerkingsverbanden tot stand brengen (met of zonder rechtspersoonlijkheid, met of zonder beheersoverdracht), met het oog op de gemeenschappelijke behartiging van doelstellingen van gemeentelijk belang. Dit kunnen samenwerkingsverbanden zijn zonder rechtspersoonlijkheid of met rechtspersoonlijkheid (zoals een projectvereniging, dienstverlenende vereniging of opdrachthoudende vereniging).

Gemeenten kunnen verenigingen, stichtingen en vennootschappen met sociaal oogmerk 'oprichten', erin 'deelnemen' of zich erin laten 'vertegenwoordigen' als deze niet belast worden met de verwezenlijking van welbepaalde taken van gemeentelijk belang.

Ook de Stad Veurne is aangesloten bij diverse samenwerkingsverbanden, verenigingen, stichtingen en vennootschappen met sociaal oogmerk. Daarnaast kan de Stad Veurne ook extern verzelfstandigde agentschappen (EVA's) oprichten.

Contact

Afdeling Organisatieondersteuning

Dienst secretarie en communicatie

Sint-Denisplaats 16, 8630 Veurne

tel.058 33 55 00
fax058 33 55 19
Medewerkers
LCP