Gemeente veurne

Afvaardigingen in intercommunales

Verscheidene gemeenten kunnen verenigingen met welbepaalde oogmerken van gemeentelijk belang oprichten. Deze verenigingen worden ook "intercommunales" genoemd.

De intercommunales zijn publieksrechtelijke rechtspersonen en hebben, ongeacht hun vorm en hun doel, geen handelskarakter. Ze nemen de rechtsvorm aan ofwel van naamloze vennootschap, ofwel van co√∂peratieve vennootschap, ofwel van vereniging zonder winstoogmerk. De maatschappelijke zetel van een intercommunale is gevestigd in één van de aangesloten gemeenten.

Ook de Stad Veurne is aangesloten bij diverse intercommunales, verenigingen, stichtingen en vennootschappen. Daarnaast kan de Stad Veurne ook extern verzelfstandigde agentschappen (EVA's) oprichten.

Contact

Afdeling Organisatieondersteuning

Dienst secretarie en communicatie

Sint-Denisplaats 16, 8630 Veurne

tel.058 33 55 00
fax058 33 55 19
Medewerkers
LCP