Gemeente veurne

Eretekens van de arbeid

Eretekens van de arbeid worden uitgereikt aan werknemers met een lange beroepsloopbaan. Ze worden meestal aangevraagd door de werkgever. De werknemer kan dit evenwel ook zelf doen. De aanvrager dient hiervoor eerst schriftelijk contact op te nemen met de Directie van de eretekens. Sommige werkgevers geven er evenwel de voorkeur aan om hun aanvragen in te dienen via hun beroepsfederatie.

Het stadsbestuur van Veurne heeft in deze procedure een doorgeeffunctie. Het ontvangt van de diverse bedrijven en instellingen de aanvragen tot het bekomen van een ereteken van de arbeid. De persoonlijke gegevens worden gecontroleerd, en er wordt nagegaan of de betrokkene over een blanco strafblad beschikt. Na ondertekening door de burgemeester worden alle stukken overgemaakt aan de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg te 1070 Brussel, Ernest Blerotstraat. Het brevet wordt door deze Federale Overheidsdienst rechtstreeks aan de aanvrager toegestuurd. Het 'Ereteken van de Arbeid' telt twee klassen:

  1. het Ereteken van de Arbeid tweede klasse: toegekend na 25 jaar arbeid.
  2. het Ereteken van de Arbeid eerste klasse: toegekend na 30 jaar arbeid: wordt ook toegekend aan ambachtsbazen na 20 jaar zelfstandige arbeid (vanaf 21 jaar) in België.

Info: website www.werk.belgie.be/defaultTab.aspx?id=280

Contact

Afdeling Organisatieondersteuning

Dienst secretarie en communicatie

Sint-Denisplaats 16, 8630 Veurne

tel.058 33 55 00
fax058 33 55 19
Medewerkers
LCP