Gemeente veurne

Subsidiereglement voor seniorenverenigingen

Om als seniorenverenging in aanmerking te komen voor een basistoelage, moet je voldoen aan een aantal voorwaarden:

  1. Een bestuur hebben van tenminste vier leden dat op regelmatige basis samenkomt.
  2. Het indienen van een jaarverslag met bijhorend financieel verslag en een ledenlijst van het voorbije werkjaar.
  3. Een vertegenwoordiging met twee leden in de seniorenadviesraad hebben.

Voldoet jouw vereniging aan deze voorwaarden, dan krijg je een basistoelage van 50 euro.

Contact

Afdeling Leven en Welzijn

Sint-Denisplaats 16, 8630 Veurne

tel.058 33 55 40
fax058 33 55 19
Medewerkers
LCP