Gemeente veurne

Meerjarenplan 2020-2025 AGB

Het meerjarenplan 2020-2025 werd goedgekeurd door de raad van bestuur van AGB Veurne op 16 december 2019. De burgemeester heeft dit bekend gemaakt op 17 december 2019.

Het meerjarenplan 2020-2025 van het AGB bevat de doelstellingen, actieplannen en acties voor de nieuwe beleidsperiode. Het omvat een strategische nota en een financiële nota.

In de toelichting bij het meerjarenplan worden verschillende items behandeld die meer gedetailleerde info verschaffen.

Daarnaast wordt er ook bijkomende documentatie ter beschikking gesteld, dit bevat volgende elementen :

1. de omgevingsanalyse

2. een overzicht van de beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties en bijhorende ramingen (p51 en 53)

3. een overzicht van de toegestane werkings- en investeringssubsidies (nvt)

4. een overzicht van de beleidsvelden per beleidsdomein

5. een overzicht van de verbonden entiteiten (waarvoor het bestuur de verplichting heeft om tussen te komen in de verliezen) (nvt)

6. een overzicht van de personeelsinzet (nvt)

7. een overzicht van de jaarlijkse opbrengst per belasting (nvt)

Contact

Autonoom Gemeentebedrijf Veurne (AGB)

Denisplaats 16, 8630 Veurne

tel.058 33 55 03
LCP