Gemeente veurne

Thuiszorgtoelage

Bij de Sociale Dienst kan je een Thuiszorgtoelage aanvragen van 20 euro per zorgbehoevende persoon per maand, dit ter ondersteuning van personen die een zorgbehoevende bejaarde thuis verzorgen. De toelagen worden driemaandelijks gestort op de opgegeven rekening.

Voor wie

Voor zorgbehoevende bejaarden (min. 60 jaar) die niet meer in staat zijn zichzelf te verzorgen en de elementaire huishoudelijke taken te verrichten, waardoor blijvende hulp van een derde persoon noodzakelijk is.

Voorwaarden

De zorgbehoevende persoon is minstens 60 jaar.

De zorgbehoevende woont nog thuis en is niet opgenomen in een woonzorgcentrum of andere residentiële setting. Men is gedomicilieerd en woont in Veurne of een deelgemeente.

De mantelzorger dient gedomicilieerd te zijn in Veurne of in een aanpalende gemeente van Veurne.

De zorgbehoevende persoon moet beschikken over een recent attest van de zorgverzekering (zorgbudget voor zwaar zorgbehoevenden). Dit attest bewijst de zwaarte van  de zorgbehoevendheid.

Er kan slechts 1 thuiszorgtoelage per domicilieadres van de zorgbehoevende worden toegekend. 

Bij de aanvraag wordt steeds een huisbezoek ingepland. Tijdens dit bezoek wordt de nodige informatie uitgewisseld.

De aanvraag wordt behandeld door het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst. De toelage wordt toegekend vanaf de maand volgend op de aanvraag.

Afwezigheden van meer dan 1 maand dienen gemeld te worden aan de sociale dienst. (Bv. ziekenhuisopnames, …)

Aanvragen?

De aanvragen kunnen gebeuren via Muriel Gallant, Dienst Thuiszorg, 058 33 23 32, muriel.gallant@veurne.be.

Contact

Zorgcentrum Veurne

Sociale Dienst

Heldenplein 2

8630 Veurne

tel.058 33 23 37

Openingstijden

Iedere weekdag van 8.30 tot 11.30 uur. In de namiddag enkel op afspraak.

LCP