Gemeente veurne

Subsidie voor renovatie van handelspanden

Deze subsidie is mede mogelijk met de steun van het Agentschap Ondernemen.

Als handelaar of horecazaak kan je een subsidie voor renovatie van handelspanden aanvragen via de dienst lokale economie. De subsidie voor renovatie van handelspanden heeft als doelstelling de stedelijke aantrekkingskracht te verhogen en zo de uitstraling en kwaliteit van handelspanden en het openbaar domein te verbeteren. Ze kan het starten van een kleinhandelszaak aanmoedigen en de leegstand van handelszaken beperken.

De subsidie betreft enkel handelspanden:

  • die gelegen zijn in het kernwinkelgebied van de stad Veurne, bestaande uit de Grote Markt, de Ooststraat, de Appelmarkt, de Zuidstraat tot aan de rotonde met de Lindendreef, de Noordstraat tot aan de Smissestraat, de Statiestraat en de Statieplaats,
  • die een kleinere netto winkelvloeroppervlakte dan 700 m² hebben,
  • die als zodanig stedenbouwkundig vergund zijn,
  • die in overeenstemming zijn met de stedenbouwkundige voorschriften,
  • die indien vereist over een sociaaleconomische vergunning beschikken,
  • die conform zijn met alle wettelijke verplichtingen voor de uitoefening van de handelszaak,
  • waar momenteel een handelszaak is gevestigd of die momenteel leegstaan maar een nieuwe invulling door een handelszaak wordt voorzien.

Het handelspand moet ten minste 5 jaar na uitkering van de subsidie zonder onderbreking (van meer dan 3 maanden) een handelszaak herbergen, tenzij er sprake is van overmacht.

Werken komen enkel in aanmerking voor subsidiëring voor zover:

  • ze in overeenstemming zijn met de stedenbouwkundige voorschriften,
  • de noodzakelijke vergunningen bekomen zijn,
  • ze in overeenstemming zijn met andere reglementen en regelgeving die van toepassing is.

Contact

Afdeling Leefomgeving

Dienst lokale economie

Sint-Denisplaats 16, 8630 Veurne

tel.058 33 55 58
fax058 33 55 19
Medewerkers
LCP