Gemeente veurne

Inzage in verslagen van gemeenteraad

Als inwoner kan je op de dienst secretarie de notulen van het openbaar gedeelte van de gemeenteraadszittingen, of een samenvattende lijst van de gemeenteraadsbesluiten inzien.

Je kan ook een abonnement nemen op de dagorde, de ontwerpen, de samenvattende lijst en andere documenten in verband met de werking van de gemeenteraad.

Contact

Gemeenteraad

Sint-Denisplaats 16, 8630 Veurne

tel.058 33 55 00
Samenstelling
LCP