Gemeente veurne

Geboorte

Dienst burgerzaken

De geboorteaangifte is de registratie van de geboorte bij de dienst burgerzaken van de geboorteplaats van het kind.

Geboorteaangifte

Waar doe je aangifte?

Is je kindje in Veurne geboren, dan doe je aangifte bij de dienst burgerzaken van het stadsbestuur van Veurne.

Wanneer?

Binnen de 15 kalenderdagen na de geboorte doe je de geboorteaangifte. Valt de 15de dag op een zaterdag, zondag of wettelijke feestdag, dan heb je tijd tot de eerst volgende werkdag om de aangifte te doen.

Hou er rekening mee dat een geboorteaangifte enkel op afspraak gebeurt. Maak dus tijdig een afspraak via www.veurne.be/afspraak-burgerzaken

Door wie?

De aangifte gebeurt door de moeder, de vader of beiden samen. De aangifte kan door de vader alleen gebeuren wanneer :

 • ouders met elkaar gehuwd zijn en samenwonen;
 • de vader het kind voor de geboorte erkende (ingeval de ouders ongehuwd zijn);

Kennisgeving van geboorte aan de verblijfplaats

De dienst burgerzaken stuurt een bericht aan de verblijfplaats van de moeder. Het kind moet immers worden ingeschreven in het bevolkingsregister van de gemeente waar het verblijft. Deze gemeente zal een identiteitsstuk voor het kind opsturen naar de ouders.

Welke documenten heb je nodig voor de aangifte?

De materniteit bezorgt ons het medisch geboorteattest van het kind (model 1).

Je brengt mee:

 • de identiteitskaarten van de ouders;
 • in voorkomend geval het trouwboekje van de ouders;
 • in voorkomend geval een afschrift van de erkenningsakte (wanneer het kind voor de geboorte in andere gemeente werd erkend);
 • document verklaring naamkeuze.

Welk documenten krijg je van ons?

 • attest voor het ziekenfonds;
 • attest voor het kinderbijslagfonds;
 • enkele uittreksels van de geboorteakte;
 • formulier voor inenting tegen poliomyelitis (kinderverlamming)

Geboortepremie

Wie vraagt de premie aan?

Bij de geboorte van een kind wordt door het stadsbestuur een premie toegekend, op voorwaarde dat de moeder officieel ingeschreven is in Veurne op het ogenblik van de geboorte of adoptie.

 • bij de geboorte of adoptie van het tweede kind : 50 EUR
 • bij de geboorte of adoptie van het derde kind 75 EUR
 • bij de geboorte of adoptie van het vierde en van elk volgend kind: 100 EUR

Hoe wordt de premie aangevraagd?

Wanneer de bevalling in Veurne plaatsvindt, dan gebeurt de aanvraag bij de aangifte van geboorte.

Vindt de bevalling buiten Veurne plaats, dan wordt het aanvraagformulier meegestuurd met het identiteitsstuk van het kind.

De uitbetaling van de premie gebeurt onder de vorm van een kadobon van Toekoer: http://www.veurnekado.be/ . Het is mogelijk dat ook jouw werkgever, jouw ziekenfonds of jouw syndicaat een geboortepremie toekent.

 

Contact

Dienst Burgerzaken

Sint-Denisplaats 16, 8630 Veurne

tel.058 33 55 45
fax058 33 55 19

Openingstijden

Dag Openingsuren
Maandag 8u - 12u en 16u - 18u
Dinsdag 8u - 12u
Woensdag 8u - 12u
Donderdag 8u - 12u
Vrijdag 8u - 12u
Zaterdag 9u - 12u

 

De dienst burgerzaken is in 2019 gesloten op:

 • Dinsdag 1 januari
 • Zaterdag 20 april en maandag 22 april
 • Woensdag 1 mei (Dag van de Arbeid)
 • Donderdag 30 mei (O.L.H. hemelvaart), vrijdag 31 mei en zaterdag 1 juni
 • Zaterdag 8 juni en maandag 10 juni
 • Alle zaterdagen van 5 juli tot en met 17 augustus
 • Donderdag 11 juli (Vlaamse feestdag)
 • Maandag 29 juli (kermismaandag)
 • Donderdag 15 augustus (O.L.V. Hemelvaart)
 • Vrijdag 1 november (Allerheiligen) en zaterdag 2 november (Allerzielen)
 • Maandag 11 november
 • Dinsdag 24 december in de namiddag, woensdag 25 december, donderdag 26 december en zaterdag 28 december
 • Dinsdag 31 december in de namiddag

 

LCP