Gemeente veurne

Toelating tot houden van tombola

Het inrichten van een tombola wordt geregeld door de wet van 31 december 1851. De opbrengst van een tombola moet altijd een sociaal doel hebben.  De machtiging wordt afgegeven door het college van burgemeester en schepenen, dat ook een vertegenwoordiger aanduidt om de tombolaverrichtingen op te volgen.

Belangrijk is dat de totale waarde van de prijzen niet hoger mag zijn dan 25% van de opbrengst van de verkochte biljetten en het uitgesloten is om prijzen in geld te voorzien.

Digitaal loket

Contact

Afdeling Organisatieondersteuning

Dienst secretarie en communicatie

Sint-Denisplaats 16, 8630 Veurne

tel.058 33 55 00
fax058 33 55 19
Medewerkers
LCP