Gemeente veurne

Gerechtsgebouw Veurne

Gerechtsgebouw Veurne

Peter Benoitlaan 2, 8630 Veurne, tel. 058 29 63 11.

Arbeidsrechtbank

Telefoon Griffie: 058 29 64 55
Fax: 058 29 64 60

Telefoon Auditoriaat: 058 29 64 70
Fax: 058 29 64 73

Parket Procureur des Konings

Telefoon: 058 29 63 70
Fax: 058 29 63 78

Politieparket

Telefoon: 058 29 63 95
Fax: 058 29 63 99

Politierechtbank

Telefoon: 058 29 64 10
Fax: 058 29 64 12

Rechtbank van eerste aanleg

Burgerlijke griffie: 058 29 63 18
Correctionele griffie: 058 29 63 12
Griffie fax: 058 29 63 24
Jeugdrechtbank Griffie: 058 29 63 47
Jeugdrechtbank fax: 058 29 63 49
Dienst Onderzoeksrechters: 058 29 63 39
Onderzoeksafdeling fax: 058 29 63 41

Rechtbank van koophandel

Griffie: 058 29 64 39
VZW en Vennootschappen 058 29 64 42
Rechtbank van Koophandel fax: 058 29 64 43

Vredegerecht

Telefoon: 058 29 64 20
Fax: 058 29 64 23

Justitiehuis

Iepersesteenweg 87, tel. 058 33 23 50, fax: 058 33 23 51, mail: justitiehuis.veurne@wvg.vlaanderen.be.

Open iedere werkdag van 9.00 tot 12.00 uur en van 13.00 tot 17.00 uur, op vrijdag tot 16.00 uur.

Taken:

  • Eerstelijnshulp: Iedereen die informatie over gerechtelijke procedures wil, kan gratis iedere woensdag van 15.00 tot 17.00 uur terecht in het justitiehuis. Uitzondering echter voor de maanden juli en augustus waar men voor de eerstelijnshulp slechts om de twee weken terecht kan. Eerste maandag van de maand gaat de permanentie door van 16.00 tot 18.00 uur.
  • Burgerrechtelijke opdrachten: Op verzoek van een magistraat stelt de justitieassistent een rapport op over de situatie van het kind in echtscheiding, betwistingen over het ouderlijk gezag, ...
  • Strafrechtelijk sociaal onderzoek: Er wordt een verslag opgemaakt van de sociale en psychische factoren die aan de basis liggen van een misdrijf. De justitieassistent zoekt naar manieren om de schade te herstellen en nieuwe misdrijven te voorkomen.
  • Slachtofferonthaal: Slachtoffers en hun na(ast)bestaanden krijgen uitleg en ondersteuning bij de gerechtelijke procedure. Ze worden in sommige gevallen doorverwezen naar de adequate hulpverleningsdienst.
  • Alternatieve maatregelen en straffen.
  • Elektronisch toezicht en beperkte detentie: elektronisch toezicht is een manier waarop een gevangenisstraf in de eigen woning kan uitgevoerd worden; de beperkte detentie is een wijze van uitvoering van de vrijheidsstraf die de veroordeelde toelaat om op regelmatige wijze, de strafinrichting te verlaten voor een bepaalde duur van maximum 12 uur per dag.

Contact

Gerechtsgebouw Veurne

Peter Benoitlaan 2, 8630 Veurne

tel.058 29 63 11
LCP