Gemeente veurne

Gemeentelijke huisvestingspremie

Wie?

De inwoners van Veurne, die op het grondgebied van Veurne aanpassings- of verbeteringswerken uitvoeren aan een woning, een woning saneren of renoveren en hiervoor genieten van een financiële tussenkomst van het hoger bestuur, kunnen een gemeentelijke huisvestingspremie bekomen.

Premiebedrag?

  • 20% van het door het Vlaams Gewest of het Vlaams Fonds voor de Sociale Integratie van personen met een handicap of het provinciebestuur toegekende tussenkomst met een maximum van 1.000 euro voor de woningen gelegen in de bebouwde kommen van Avekapelle, Beauvoorde, Booitshoeke, Bulskamp, Eggewaartskapelle, Houtem, Steenkerke en Zoutenaaie en de woonlinten
  • voor de overige woningen: 10% met een maximum van 500 euro.

Opmerking: Je moet aan één enkele voorwaarde voldoen: een premie verkregen hebben van het Vlaams Gewest of het Vlaams Fonds voor de Sociale Integratie van personen met een handicap of het provinciebestuur.

Nodige documenten?

Het formulier moet je invullen enĀ indienen bij de financiële dienst binnen een termijn van één jaar na de uitbetaling, of het starten van de uitbetaling, van de tussenkomst toegekend door het hoger bestuur. Bij de aanvraag worden volgende documenten gevoegd:

  • een attest of beslissing waaruit blijkt dat de aanvrager recht heeft op een tussenkomst en waarop het bedrag is vermeld;
  • een rekeninguittreksel waaruit blijkt dat het toegekende bedrag is gestort.

Gezien dit niet voor iedereen evident is, wil WoonWinkel West je hierin bijstaan.

Brochures met inlichtingen over de premies en toelagen kan je bekomen bij WoonWinkel West.

Contact

Afdeling Leefomgeving

WoonWinkel West

Sint-Denisplaats 16, 8630 Veurne
Centraal adres: Administratief Centrum, Heernisse 6, 8600 Diksmuide

tel.0499 99 72 44

Openingstijden

Maandag van 16 tot 18 u.
Woensdag van 8 tot 12 u. of op afspraak.

LCP