Gemeente veurne

Sportcheques

De gemeenteraad heeft op 23 februari 2015 een reglement inzake de sportcheques hervastgesteld. De sportcheques zijn bedoeld om mensen te motiveren zich lid te maken van een sportvereniging, ondanks de financiële drempel die ze ondervinden.

Wat zijn sportcheques?

Sportcheques zijn cheques waarmee de houder betalingen kan verrichten bij een erkende Veurnse sportvereniging en bij sportverenigingen buiten Veurne waarvan ze de sport niet in Veurne kunnen beoefenen voor:

  • lidgeld van de vereniging ;
  • sportstages, georganiseerd door de vereniging ;
  • aankoop of huur van sportmateriaal, sportuitrusting en kledij bij de vereniging.

De sportcheque staat op naam en kan niet worden doorgegeven aan derden. Hij is maar één jaar geldig vanaf de datum van uitreiking. Daartoe vermeldt een geldige en dus bruikbare cheque volgende elementen : de naam van de persoon, het schooljaar, de handtekening van de financieel beheerder en de stempel van de Stad Veurne. Elke cheque is genummerd.

De sportcheques hebben een betalingswaarde van maximum 50 EUR per persoon.

Voorwaarden

De sportcheques kunnen op ieder moment aangevraagd worden bij de stedelijke financiële dienst door ouders voor hun kinderen die een leeftijd hebben van 2,5 jaar tot en met 18 jaar, onder de volgende voorwaarden:

  • de kinderen moeten in Veurne gedomicilieerd zijn;
  • het gezinsinkomen mag niet hoger zijn dan de bedragen, vastgelegd voor het omnio-statuut. Het beantwoorden aan deze voorwaarden wordt aangetoond met het recentste belastingsaanslagbiljet van de personenbelasting. Wijzigingen in het gezinsinkomen ten opzichte van het recentste belastingsaanslagbiljet kunnen tussentijds worden onderzocht.

Per jaar kan maximaal 1 cheque worden aangevraagd per persoon.

Hoe aanvragen?

  • Vul het formulier via het e-loket op de stedelijke website in en stuur in bijlage je recentste aanslagbiljet mee,
  • of ga tijdens de kantooruren langs op de financiële dienst en breng je recentste aanslagbiljet mee.

Sportcheques kunnen verkregen worden van 1 september 2014 tot 31 december 2019.

Contactpersoon?

Carine Alderweireldt, financiële dienst, Sint-Denisplaats 16, 8630 Veurne, mail: carine.alderweireldt@veurne.be, tel. 058 33 55 23.

Contact

Dienst financiën

Sint-Denisplaats 16, 8630 Veurne

tel.058 33 55 23
fax058 33 55 19
Medewerkers
LCP