Gemeente veurne

Woning ongeschikt of onbewoonbaar

De kwaliteit van de woningen in De Westhoek laat vaak nog te wensen over. Heel wat woningen werden reeds gerenoveerd, maar er blijft nog werk aan de winkel. Soms worden ook woningen verhuurd waar gebreken aan zijn.

Conformiteitsonderzoek

Indien nodig kan een kwaliteitsonderzoek uitgevoerd worden om de gebreken aan de woning te inventariseren en de eigenaar aan te moedigen de nodige verbeteringswerken uit te voeren. Woningen die niet voldoen aan de minimale kwaliteitsnormen kunnen ongeschikt of onbewoonbaar verklaard worden (met een heffing als gevolg).

Als de woning minstens 15 strafpunten krijgt, kan ze ongeschikt verklaard worden. Maar als de woning er zo slecht aan toe is dat het ongezond of onveilig is om erin te blijven wonen, dan wordt ze onbewoonbaar verklaard. De eigenaar die een ongeschikte of onbewoonbare woning verhuurt, is strafbaar voor de wet.

Als de woning onbewoonbaar verklaard is, kan je er natuurlijk niet in blijven wonen. De gemeente kan je helpen om een nieuwe woning te vinden. Soms kan je zelfs voorrang krijgen voor een sociale woning. Als je verhuist naar een woning die wel in orde is, kan je in bepaalde gevallen een huursubsidie aanvragen. Bij al deze stappen kan je steeds inlichtingen verkrijgen bij de WoonWinkel West.

Brochure

In de brochure hieronder vind je als eigenaar van een woning informatie over de beroepsmogelijkheden bij een ongeschikt- of onbewoonbaarverklaring, de gevolgen van inventarisatis en de mogelijke redenen van vrijstelling en schorsing van de heffing. Hij kan er eveneens nalezen wat hij moet doen als hij zijn woning verkoopt en wat hij moet doen als zijn woning opnieuw in orde is.

 

Contact

Afdeling Leefomgeving

WoonWinkel West

Sint-Denisplaats 16, 8630 Veurne
Centraal adres: Administratief Centrum, Heernisse 6, 8600 Diksmuide

tel.0499 99 72 44

Openingstijden

Maandag van 16 tot 18 u.
Woensdag van 8 tot 12 u. of op afspraak.

LCP