Gemeente veurne

Subsidie voor milieu- en natuurverenigingen

Milieu- en natuurverenigingen

Een jaarlijkse subsidie te verlenen aan milieu- en natuurverenigingen die actief zijn in Veurne, en waarvan minimaal 1 bestuurslid woonachtig is te Veurne.

Een basissubsidie van 50 euro wordt toegekend, een werkingssubsidie wordt berekend op basis van het ingediende werkingsverslag en bedraagt maximaal 250 euro per jaar.

De aanvraag moet jaarlijks worden ingediend uiterlijk voor 1 maart.

Contact

Afdeling Grondgebiedszaken

Dienst openbaar domein

Sint-Denisplaats 16, 8630 Veurne

tel.058 33 55 46
Medewerkers
LCP