Gemeente veurne

Kopen van woning of appartement

Woonwijzer

"Iedere Belg is geboren met een baksteen in de maag”. Indien je vragen hebt over een woning of appartement, meer bepaald over:

 • wie de eigenaar is ;
 • hoeveel de oppervlakte bedraagt ;
 • wat het perceelnummer en kadastraal inkomen is;
 • een uittreksel uit het kadastraal plan en/of legger;

dan kan je, mits betaling, terecht bij het Ministerie van Financiën, Kadaster, Peter Benoitlaan 4, 8630 Veurne, 3de verdieping, tel. 0257 441 70.

Kopen op private markt

Je bent op zoek naar een eigen woning of appartement ? Je kan op de private markt zoeken via verschillende manieren: immobiliënkantoren contacteren, krantenadvertenties raadplegen, het Notarisblad raadplegen, verkoop uit de hand, een openbare verkoop, …

Juridische en financiële gevolgen

De aankoop van een woning heeft juridische gevolgen. De koper van een woning of appartement waarop een bouwovertreding rust, koopt niet alleen het gebouw, maar ook de bouwovertreding. Ga dus zeker een aantal zaken na:

 • Ga na of de woning/ appartement geen belangrijke bouwfysische gebreken (vochtige muren, thermische isolatie, zettingsscheuren, enz.) ?
 • Dienen er belangrijke verbouwingswerken uitgevoerd te worden om de woning aan de eigen wensen aan te passen?
 • Ga na of er al dan niet reeds een vergunning werd verleend.
 • Kijk ook na of de nodige nutsvoorzieningen aanwezig zijn.
 • Controleer, net zoals voor een stuk bouwgrond, de bestemming van het goed volgens het gewestplan.
 • Informeer je ook over de mogelijke werken die aan het gebouw mogen uitgevoerd worden (zie stedenbouwkundig attest).

Als je bij een verkoper via een verkoop uit de hand je woning/appartement vond, sluit je meestal een verkoopovereenkomst af. Maar dit geeft de aankoop nog geen officieel karakter. Dat doet de notariële akte bij de notaris wel. Je kan een woning/appartement ook kopen onder opschortende voorwaarde, wat betekent dat je de woning/appartement zal aankopen als (een) bepaalde voorwaarde(n) vervuld zijn.

Naast juridische gevolgen horen ook financiële gevolgen thuis bij de aankoop van een woning: notariële aktekosten, registratierechten, schenkingsrechten en de onroerende voorheffing vallen hier onder.

Recht van voorkoop

Soms kan er op een woning ook een recht van voorkoop zijn. De Vlaamse Huisvestingsmaatschappij (VHM), de sociale huisvestingsmaatschappijen, de gemeenten en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn (OCMW) beschikken over een recht van voorkoop op privéwoningen, waaraan ze renovatie-, verbeterings- of aanpassingswerkzaamheden hebben uitgevoerd met toepassing van artikel 18 § 2 en 90 en die te koop worden aangeboden.
Het recht van voorkoop houdt in dat de eigenaar die de woning of het perceel wil verkopen er toe verplicht is zich eerst tot de houder van het voorkooprecht (bijvoorbeeld de gemeente) te wenden met de vraag of hij de woning (het perceel) wenst aan te kopen of niet. Zoals het woord zelf al aangeeft, gaat het bijgevolg om het recht als eerste te kunnen kopen, en dit vóór alle mogelijke andere gegadigden (kopen "voor de markt begonnen is"). Voorwaarde is wel dat de houder van het voorkooprecht dezelfde prijs betaalt die een andere kandidaat-koper (op wie hij voorrang heeft) bereid is te betalen voor het goed. Het spreekt vanzelf dat je notaris deze zaak voor je regelt.

Sociale woning of appartement

Voor wie het kopen van een woning op de private markt een te zware financiële inspanning is, bestaat de mogelijkheid om een sociale woning aan te kopen. Deze woningen worden verkocht door:

Woonmaatschappij IJzer en Zee

Deze verkoopt sociale koopwoningen of sociale kavels en verleent sociale kredieten aan particulieren voor renovatie en nieuwbouw. Om in aanmerking te komen voor de aankoop van een sociale koopwoning of kavel, moet je aan bepaalde voorwaarden voldoen en moet je je inschrijven op de wachtlijst. Alle info over zijn koopprojecten en de wachtlijst vind je op www.ijzerenzee.be/kopen. Om de sociale huurwoning waarin je thans woont te kunnen kopen, moeten je voldoen aan drie voorwaarden:

 • Je moet reeds 5 jaar in deze huurwoning wonen.
 • Je mag geen woning of bouwgrond in eigendom hebben.
 • De huurwoning moet minstens 15 jaar oud zijn en mag niet op een renovatieprogramma staan. Indien de huurwoning een zware renovatie onderging, dan moet er tussen het tijdstip van aanvraag en de renovatie een termijn van 15 jaar verlopen zijn. Als deze 3 voorwaarden voldaan zijn, kan je een aangetekende brief schrijven naar de maatschappij, waarin je de wens uitdrukt om de huurwoning waarin je woont te kopen. Je kan ook een sociale lening aanvragen via deze maatschappij. Dit kan alleen als de woning ouder is dan 30 jaar en je meer dan € 10.000 renovatiekosten uitvoert aan de woning.

Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen

Deze helpt je bij het zoeken naar een goede en betaalbare woning. Info: regio West, Kortrijksesteenweg 404, 9000 Gent, tel. 09 220 20 22, fax: 09 220 64 78, website www.vmsw.be.

 

Contact

Afdeling Leefomgeving

WoonWinkel West

Sint-Denisplaats 16, 8630 Veurne
Centraal adres: Administratief Centrum, Heernisse 6, 8600 Diksmuide

tel.0499 99 72 44

Openingstijden

Maandag van 16 tot 18 u.
Woensdag van 8 tot 12 u. of op afspraak.

LCP