Gemeente veurne

Politieverordening inzake openbare veiligheid, openbare orde en rust, openbare gezondheid en beheersing van overlast aan en op de bevaarbare waterlopen

De gemeenteraad heeft op 29 december 2014 een politieverordening inzake openbare veiligheid, openbare orde en rust, openbare gezondheid en beheersing van overlast aan en op de bevaarbare waterlopen vastgesteld. Dit werd bekend gemaakt door de burgemeester op 6 januari 2015.

Contact

Afdeling Organisatieondersteuning

Dienst secretarie en communicatie

Sint-Denisplaats 16, 8630 Veurne

tel.058 33 55 00
fax058 33 55 19
Medewerkers
LCP