Gemeente veurne

Inventaris van leegstaande gebouwen en woningen

Leegstand en verwaarlozing van woningen en gebouwen in het algemeen, moet worden bestreden. Sedert de invoering van het grond- en pandendecreet in 2009 dient elke gemeente in te staan voor de opmaak en het beheer van een register van leegstaande gebouwen en woningen, het ‘leegstandsregister’ genoemd.

Criteria

De criteria die gebruikt worden om leegstand te beoordelen, zijn o.a. het ontbreken van een inschrijving in het bevolkingsregister, de onmogelijkheid om het gebouw te betreden, het ontbreken van een aangifte als tweede verblijf, het ontbreken van aansluitingen op nutsvoorzieningen, enz.

Jaarlijkse gemeentebelasting

Er wordt een jaarlijkse gemeentebelasting gevestigd op de woningen en gebouwen die gedurende minstens twaalf opeenvolgende maanden zijn opgenomen in het gemeentelijk leegstandsregister.

Bekijk hieronder het volledig belastingreglement op de leegstand van gebouwen en woningen. In het belastingsreglement op leegstand zijn ook een aantal vrijstellingen opgenomen.

LeegstandsregisterĀ 

WoonWinkel West maakt jaarlijks een inventarisatie op van de leegstaande en/of verwaarloosde bedrijfsgebouwen op haar grondgebied. Deze lijst wordt tegen 1 maart overgemaakt aan de Vlaamse Overheid. De eigenaar van een geregistreerde ruimte kan binnen 30 dagen na het betekenen van het registratieattest beroep aantekenen bij de Vlaamse Regering. Ook kan een aanvraag tot schrapping gericht worden aan de Vlaamse Regering.

Bekijk hieronder de voorwaarden van opname in het leegstandsregister volgens het “reglement inzake leegstaande, verwaarsloosde en verkrotte gebouwen".

Contact

Afdeling Leefomgeving

WoonWinkel West

Sint-Denisplaats 16, 8630 Veurne
Centraal adres: Administratief Centrum, Heernisse 6, 8600 Diksmuide

tel.0499 99 72 44

Openingstijden

Maandag van 16 tot 18 u.
Woensdag van 8 tot 12 u. of op afspraak.

LCP