Gemeente veurne

Horeca

Een horecazaak is een onderneming die nog meer dan andere bedrijven bloot staat aan allerhande voorschriften, regels en verplichtingen.  Met de Horeca Startersbrochure probeert het stadsbestuur en Horeca Vlaanderen je alvast wegwijs te maken in alle verplichtingen waaraan een horeca-ondernemer moet voldoen. Aan sommige verplichtingen moet élke zelfstandige ondernemer in dit land voldoen maar de horeca kent ook heel wat specifieke regelingen.

Eén van die regelgevingen is de objectieve aansprakelijkheid in geval van brand en ontploffing.  

Dit is een verplichte verzekering voor inrichtingen die gewoonlijk voor het publiek toegankelijk zijn. (wet van 30 juli 1979)

Het behoort de burgemeester toe te controleren of de door de wet bedoelde inrichtingen de vereiste verzekeringspolis hebben afgesloten.

De burgemeester heeft de bevoegdheid om de tijdelijke sluiting op te leggen van de inrichting die niet voldoet aan de door de wet voorgeschreven veiligheidsmaatregelen.

Aanvragen

Wie?
Deze verplichte verzekering geldt ten aanzien van de uitbater van de inrichting, ongeacht wie de eigenaar ervan is.
(Lijst met categorieën van inrichtingen - ministeriële omzendbrief van 03 maart 1992)

Overmaken attest aan de stad Veurne

Hoe?
Bij het afsluiten van een verzekering objectieve aansprakelijkheid voor brand en ontploffing levert de verzekeringsmaatschappij een attest af.

Een duplicaat van dit attest word, conform het K.B. van 5 augustus 1991, overgemaakt aan de burgemeester. De verzekeringsattesten moeten opgestuurd worden naar het stadsbestuur van Veurne.

Contact

Afdeling Leefomgeving

Dienst lokale economie

Sint-Denisplaats 16, 8630 Veurne

tel.058 33 55 58
fax058 33 55 19
Medewerkers
LCP