Gemeente veurne

Tarieven

Je kan met jouw kind tussen 2,5 en 12 jaar voor voor- en naschoolse opvang terecht bij de stedelijke buitenschoolse kinderopvang Benjamien.

Tarieven vanaf 1.9.2019

 • Voorschoolse en naschoolse opvang tijdens weekdagen: 
  • 0,88 EURO per begonnen half uur.
 • Woensdagnamiddag, zaterdag, schoolvrije dagen en vakantiedagen:
  • 9,79 EURO voor een volledige dag,
  • 4,92 EURO voor een halve dag (vanaf 6 uren),
  • 3,28 EURO voor een verblijf van minder dan 3 uren.

Boetes

 1. Voor niet reservatie of niet annuleren van een plaats in de bus: 4,00 EURO per kindplaats.
 2. “Laattijdigheidsbijdrage” voor afhalen van uw kind na sluitingsuur: per begonnen kwartier 6,50 EURO.
 3. Voor niet annuleren van een reservatie of het brengen van kinderen waarvoor niet werd gereserveerd: voor een halve dag € 3,50 en voor een volledige dag € 7.

De hierboven vermelde bedragen worden jaarlijks op 1 september verhoogd met de procentuele stijging van het indexcijfer, dat berekend en benoemd wordt door de toepassing van artikel 2 van het koninklijk besluit van 24 december 1993 ter uitvoering van de wet van 6 januari 1989 tot vrijwaring van het concurrentievermogen, tussen 1 augustus van het lopende kalenderjaar en 1 augustus van het vorige kalenderjaar, van zodra de gecumuleerde stijging resulteert in een verhoging van minstens 0,12 EUR op het minimale basisbedrag voor een hele dag.

Korting

 • Je krijgt 25% korting, vanaf 2 kinderen die gelijktijdig aanwezig zijn.
 • Je krijgt 50% korting bij verhoogde tegemoetkoming                                             (19.566,25 euro netto belastbaar gezinsinkomen, plus 3.622,24 euro per persoon ten laste en slechts toegestaan mits voorlegging van de laatste belastingaangifte).

Tussendoortjes

Om 10 u. en 16 u. wordt er tijd gemaakt voor een tussendoortje. Een gezonde koekje, fruit of yoghurt en/of een drankje kan je verkrijgen voor 0,36 euro per stuk.

 

Contact

Zorgcentrum Veurne

Buitenschoolse kinderopvang Benjamien

Brugse Steenweg 101, 8630 Veurne

tel. 058 33 05 75
fax 058 33 55 19
Medewerkers
LCP