Gemeente veurne

Reglement materiaalverhuur

Voorwaarden

Wat moet je zeker weten?

  • Supplement op de tarieven

Bij elke aanvraag wordt er een supplement van 5,00€ aangerekend als dekking voor de administratieve kosten.

  • Laattijdige aanvraag

Wanneer de aanvraag het stadsbestuur bereikt op minder dan vijftien kalenderdagen vóór de datum waarop de levering wordt gevraagd, wordt de aanvraag als laattijdig aanzien. Aangezien een laattijdige aanvraag voor het stadsbestuur extra kosten met zich brengt, wordt ter compensatie hiervan een supplement van 20,00€ aangerekend.

  • Overuren

Wanneer op uitdrukkelijk verzoek van de aanvrager manuren gepresteerd moeten worden buiten de normale werkuren van de technische dienst, wordt een supplement gerekend van 20,00€ per gepresteerd manuur.

  • Nieuwe activiteit

Voor elke activiteit moet een nieuwe aanvraag ingediend, ook als het gaat om een activiteit die periodiek terugkeert. Het materiaal mag in principe slechts voor drie kalenderdagen gehuurd worden, maar kan verlengd worden door gemotiveerde omstandigheden.

  • Buiten grondgebied Veurne

Aan activiteiten die plaats vinden buiten het grondgebied van Veurne wordt geen medewerking verleend. Organisatoren kunnen bij het gemeentebestuur van de gemeente waar de activiteit plaats vindt, de nodige materialen aanvragen.

  • Zolang de voorraad strekt

Ontlening wordt toegestaan zolang de gevraagde materialen in eigen voorraad nog beschikbaar zijn.

  • Podiumelementen

De verstelbare podiumelementen worden niet als danspodia ter beschikking gesteld.

  • Respect voor materiaal

De geleverde materialen worden door de aanvrager terug gestapeld op de wijze en de plaats waar hij deze ontvangen heeft. Alle materialen worden door de aanvrager in dezelfde (propere) staat teruggegeven.

 

Aanvragen via onze webshop.

Het reglement ging van kracht op 1 oktober 2014. Klik hier om dit reglement te bekijken.

 

Contact

Afdeling Grondgebiedszaken

Dienst openbaar domein

Sint-Denisplaats 16, 8630 Veurne

tel.058 33 55 38
LCP