Gemeente veurne

Kaart Vrients 1602

Vrients 1602
Op linnen gedoubleerde kaart van 130 cm hoog en 160 cm breed bestaande uit 12 aan elkaar verlijmde vellen. Op houten lijst van 160 cm bij 190 cm.

Atlassen en gewone kaarten zoals die van De Jode, Ortelius of Galle werden veelvuldig gedrukt en verkocht door de firma Plantijn-Moretus. Hierdoor bleven verschillende exemplaren tot op vandaag bewaard. Maar grote wandkaarten uit de bloeiperiode (16de en 17de eeuw) van de Lage Landen zijn hoogst uitzonderlijk. Omdat ze vaak werden bevestigd op stokken en werden opgehangen zijn deze exemplaren uiterst zeldzaam. Ook werden ze vaak aangetast door stof, roet en vuil waardoor er bijna geen exemplaren meer bestaan die de tand des tijds hebben doorstaan.


De kaart 'Vrients' uit 1602 is een uniek exemplaar van dit soort wandkaarten. De grote kaart bestaat uit 12 aan elkaar gelijmde bladen en beeldt minutieus de Lage Landen uit ten tijde van de regering van Albrecht en Isabella (1598-1621). De kaart is niet georiënteerd naar het Noorden, zoals men dat vandaag doet, maar naar het Westen.

Op de kaart lezen we het opschrift:

“NOVA ET EMENDATA, TOTIUS BELGI, SIVE INFERIORIS, GERMANIAE, CUM ADIACENTIBUS ET FINITIMIS REGIONIBUS, GEOGRAPHICA DESCRIPTIO, ANTVERPIAE, APUD IOANNEM BAPTISTAM VRIENTS, ANNO A CHRISTO NATO M.D.CII”

vertaling:

"Nieuwe en verbeterde geografische beschrijving van de Lage Landen (hier benoemd als “geheel België”), inbegrepen delen van Germania met de grenzen van de aanpalende landen. Gemaakt in Antwerpen door Johannes Baptist Vrients in het jaar 1602 sedert de geboorte van Christus."

 

In 2007-08 werd de kaart door de firma Cordovano uit Gent grondig onder handen genomen. Dit resulteerde in een opgekuiste, gerestaureerde en herstelde kaart die op een andere ondergrond werd aangebracht. De originele ondergrond of het achterliggende weefsel, kon niet meer hergebruikt worden, maar wordt wel bewaard.

Nadat kosten nog moeite werden gespaard om de kaart van de ondergang te redden werd overwogen om de kaart permanent tentoon te stellen. Geen eenvoudige zaak, want een dergelijk groot document op papier, vergt speciale bewaringscondities. Niet te veel licht (lux), de ideale vochtigheidsgraad en de juiste bewaringstemperatuur zijn noodzakelijk om het stuk, dat meer dan vierhonderd jaar oud is, te bewaren op lange termijn.

De stad Veurne besloot daarom om de kaart in een speciale vitrinekast te stoppen zodat het publiek deze historische schat kan zien bij een bezoek aan het Oude Stadhuis aan de Grote Markt te Veurne. De speciale kast garandeert niet te veel licht en het juiste klimaat, terwijl het publiek de kaart toch kan zien.

Op zaterdag 16 februari 2013 werd deze 'ontsluiting' van de kaart 'Vrients' officieel ingehuldigd.

Contact

Afdeling Leven en Welzijn

Dienst cultuur en toerisme

Grote Markt 29, 8630 Veurne

cultuur@veurne.be (voor cultuurgebonden zaken)
archief@veurne.be (voor vragen i.v.m. archief)
oc@veurne.be (voor verhuur lokalen)

Facebook-pagina

Facebook pagina Furnevent

tel.058 33 55 35 (cultuur) en 058 33 55 38 (verhuur lokalen)
Medewerkers
LCP