Gemeente veurne

Ziek, gekwetst of dood dier gevonden?

Vogelopvangcentrum

Opletten dat je gekwetste en (mogelijk) zieke dieren niet aanraakt met de blote handen. Een wild dier behoudt zijn verdedigingsreflexen, ook als het gewond is. Een beet of snavelhouw kan uitmonden in een geïnfecteerde wonde!

Wie een ziek of gekwetst in het wild levend dier vindt, kan contact opnemen met de erkende Vogelopvangcentra in Oostende of Beernem. Deze centra beschikken over de nodige officiële vergunningen om beschermde vogels en andere wilde dieren ter verzorging onder zich te houden. De centrumverantwoordelijke en de meewerkende dierenartsen belasten zich met de verzorging, de revalidatie en het opnieuw vrijlaten van noodlijdende wilde dieren en dit in de beste omstandigheden.

Wie graag als vrijwilliger meehelpt om zieke of gekwetste wilde dieren naar het vogelopvangcentrum te brengen, kan contact opnemen met Vzw Natuurpunt De Bron, Iepersteenweg 56, 8600 Woumen-Diksmuide (tel. 051/54 52 44), mail: info@debron.be.   

Dood dier gevonden of jouw huisdier overleden?

Opletten dat je dode dieren niet aanraakt met de blote handen. Dit kan immers een risico inhouden voor ziektes. Wanneer je een dood dier merkt op of langs de openbare weg kan je de stedelijke Technische Dienst van Veurne contacteren op het nummer 058 33 55 53.

Is je huisdier thuis overleden?

Je kan met je gestorven gezelschapsdier niet zomaar overal naartoe. Dierlijk afval hoort ook niet bij het restafval. Bij voorkeur komt het dode dier bij een erkende verwerker terecht. Dat kan op verschillende manieren

  • Via een erkende ophaler: je  betaalt dan wel de kosten voor het ophalen. De erkende ophalers per provincie vind je op de website van OVAM www.ovam.be in de lijst ‘Dierlijke Bijproducten’ (externe website) (klik op ‘DBP, Dierlijk afval, huisdierkrengen’).
  • Door het dier naar een dierenarts te brengen die een milieuvergunning heeft voor het opslaan van dode dieren.
  • je kan jouw gestorven dier ook zelf naar een dierencrematorium of dierenbegraafplaats brengen. Sommige crematoria komen het dier ook ophalen. De erkende dierencrematoria per provincie vind je op de website van OVAM www.ovam.be in de lijst ‘Dierlijke Bijproducten’ (externe website) (klik op ‘DBP, Dierlijk afval, erkende crematoria’).

Is je huisdier bij de dierenarts overleden?

Is je huisdier bij de dierenarts gestorven, dan zal de dierenarts het met een erkende ophaler meegeven.

Begraven?

Begraven in de tuin is de minst goede oplossing. Je mag je dier in elk geval niet in de tuin begraven, als:

  • het gestorven is door een besmettelijke ziekte,
  • het meer dan 10 kg weegt,
  • de grond klei- of leemachtig is (omdat er dan onvoldoende ontbinding plaatsvindt). Als je je dier in de tuin mag begraven, dan moet de put minstens een halve meter diep zijn en mag dat niet in een plastic of andere slecht afbreekbare verpakking. Alleen biologisch afbreekbare verpakkingen zijn toegelaten. 

Het begraven van krengen of slachtafval op openbaar terrein is verboden.

LCP