Gemeente veurne

Meerjarenplan 2020-2025 Stad en OCMW Veurne

Het meerjarenplan 2020-2025 van stad en OCMW is vanaf 2020 een geïntegreerd meerjarenplan waarbij zowel de gemeenteraad als de OCMW-raad elk hun eigen bevoegdheid behouden voor vaststelling van hun gedeelte. Na beide vaststellingen keurt de gemeenteraad het gedeelte OCMW goed waardoor het meerjarenplan definitief is vastgesteld. Naast een gezamelijke strategische nota (doelstellingen, actieplannen en acties) bevat het nieuwe MJP 2020-2025 in z'n financiële nota ook enkele geconsolideerde schema's van stad en OCMW samen zodat een globaal financieel beeld wordt verkregen van beide besturen.

in de toelichting bij het meerjarenplan worden verschillende items behandeld die meer gedetailleerde info verschaffen.

Daarnaast wordt er ook bijkomende documentatie ter beschikking gesteld, dit bevat volgende elementen :

1. de omgevingsanalyse

2. een overzicht van de beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties en bijhorende ramingen

3. een overzicht van de toegestane werkings- en investeringssubsidies

4. een overzicht van de beleidsvelden per beleidsdomein

5. een overzicht van de verbonden entiteiten (waarvoor het bestuur de verplichting heeft om tussen te komen in de verliezen)

6. een overzicht van de personeelsinzet

7. een overzicht van de jaarlijkse opbrengst per belasting

8. een overzicht van de jaarbudgetrekeningen uit het MJP 2020-2025 stad en OCMW

Het MJP 2020-2025 stad en OCMW werd vastgesteld op 2 december 2019 en gepubliceerd op de website op 5 december 2019.

Contact

Dienst financiën

Sint-Denisplaats 16, 8630 Veurne

tel.058 33 55 23
fax058 33 55 19
Medewerkers
LCP