Gemeente veurne

Reglement inzake belasting op aanvragen en aflevering van een stedenbouwkundige vergunning of een planologisch attest en of verkavelingsvergunning

Reglement inzake de belasting op aanvragen en aflevering van een stedenbouwkundige vergunning of een planologisch attest en op de aanvraag en aflevering van een verkavelingsvergunning voor de aanslagjaren 2016 tot en met 2019 - hervaststelling

Contact

Bekendmakingen

Dienst secretarie en communicatie
Sint-Denisplaats 16
8630 Veurne

tel.058 33 55 00
LCP