Gemeente veurne

Bedrijventerreinvereniging Veurne@Work

Om ervoor te zorgen dat er in de toekomst structureel kan worden samengewerkt tussen de bedrijven, de stad, terreinbeheerder wvi en andere organisaties die een bijdrage kunnen leveren aan de kwaliteit van de bedrijventerreinen, is een structureel overlegorgaan Veurne@Work opgestart. Samen met de bedrijven kunnen de verantwoordelijke overheden op die manier zoeken naar de juiste oplossingen.

Voor meer info, ga naar www.veurneatwork.be 

Meldpunt verdachte handelingen of voertuigen: onthaal.veurne@pzspoorkin.be
Wijkagent bedrijventerrein I: Yves Van Daele, 0499 43 38 18.
Wijkagent bedrijventerrein II: Marc Deprey, 0499 43 38 14.

Contact

Afdeling Leefomgeving

Dienst lokale economie

Sint-Denisplaats 16, 8630 Veurne

tel.058 33 55 58
fax058 33 55 19
Medewerkers
LCP